Door Margot Erkelens op 7 januari 2016

Uitnodiging

PvdA afdeling Tytsjerksteradiel organiseert op dinsdag 19 januari 2016, om 19.30 in Glinstrastate te Burgum een informatiebijeenkomst. Het doel van deze avond is inwoners van onze gemeente informeren over het vluchtelingenvraagstuk.

Wat staat een vluchteling te wachten als hij in Nederland asiel aanvraagt. Met welke procedures krijgt hij te maken. Hoe lang kan het duren voor de asielprocedure afgerond kan worden. Wie wonen er in het AZC van Burgum. Met welke kansen en bedreigingen wordt een vluchteling geconfronteerd. Wat zijn de rechten en de plichten van vluchtelingen die om politieke of economische redenen hun land zijn ontvlucht. Welke begeleiding krijgt een vluchteling. Dit zijn een aantal van de vele vragen die er kunnen zijn bij inwoners uit onze gemeente.

Deze avond wordt door de PVDA georganiseerd in samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland, het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en een vreemdelingenadvocaat.

De genoemde organisaties geven van uit hun eigen deskundigheid informatie over het vluchtelingenvraagstuk. Op deze avond is er ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en om vragen te stellen.

De gespreksleider van deze avond is Sipke van der Meulen, raadslid voor de PvdA in onze gemeente.

U bent van harte welkom op dinsdagavond 19 januari 2016. Aanvang 19.30 uur. Locatie: Glinstrastate, Schoolstraat 83 te Burgum.

Margot Erkelens

Margot Erkelens

Wie ben ik: Margot Erkelens geboren in 1954 in Stadskanaal; Dochter van Jaap en Bets. Ouders wier leven getekend werd door de periode 1938 – 1953 die zij in Indonesië doorbrachten. Zij waren ouders die verantwoordelijkheid namen voor de samenleving waarin ze woonden en werkten en die anderen konden inspireren en motiveren; Moeder van Annemaaike,

Meer over Margot Erkelens