6 september 2015

Uitnodiging discussieavond

Discussieer mee over de veranderingen in de wereld van zorg, werk en onderwijs

Op dinsdag 15 september organiseert de PvdA-afdeling Burgum/Tytsjerksteradiel in samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting een discussieavond over de veranderingen in het sociale domein.

Hoe ziet het dagelijks leven eruit van mensen die zorg of hulp nodig hebben? Of voor mensen die zorg of hulp geven? Wat is er voor hen veranderd sinds de hervormingen in het sociale domein op 1 januari 2015? Wat gebeurt er met jongeren met een handicap die deze zomer van school zijn afgekomen? Vinden zij werk? Onder welke voorwaarden is passend onderwijs een succes?

Medewerkers van de Wiardi Beckman Stichting trekken door het land om verhalen te verzamelen van mensen die dit soort vragen vanuit hun eigen ervaring kunnen beantwoorden. Het doel is hier lessen uit te trekken, deze te verbinden met wetenschappelijk onderzoek en adviezen te formuleren voor de lokale en voor de landelijke politiek: wat gaat er goed (en onder welke voorwaarden?), en wat kan en moet er beter?

U bent van harte welkom om mee te discussiëren op dinsdagavond 15 september. Aanvang 19.30 uur. Locatie: Glinstrastate, Schoolstraat 83 te Burgum.