11 januari 2014

Sociale werkvoorziening thema bij Politiek Café PvdA met John Kerstens

Op 18 januari 2014 houdt PvdA Tytsjerksteradiel haar volgende Politiek Café. Ditmaal is het thema de sociale werkvoorziening, een sector waar veel gebeurt, maar ook nog veel onduidelijkheid heerst. Tweede Kamerlid John Kerstens is namens de PvdA woordvoerder op dit terrein. Hij zal ons bijpraten, vragen beantwoorden en in discussie gaan.John Kerstens (1965) is vanaf 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Hij was voorzitter van FNV Bouw en vicevoorzitter van de FNV. Eerder werkte hij bij de kappersvakbond en de vakbond van spoorwegbeambten en was hij cao-onderhandelaar bij FNV Bouw. De heer Kerstens is woordvoerder sociale zekerheid (WWB, WSW, Wajong).

Vanaf 2015 krijgen gemeenten onder andere de verantwoordelijkheid om mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk in het gewone bedrijfsleven aan het werk te krijgen. Alleen mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving kunnen werken, kunnen in de toekomst een plekje vinden in een bedrijf als Caparis. Overigens houden mensen die nu een plaatsje in de sociale werkvoorziening hebben, hun bestaande rechten.

Gemeenten zijn zich momenteel aan het voorbereiden op deze nieuwe taak, die overigens met een stevige bezuiniging van het rijk overkomt. Geen gemakkelijk proces, want er is veel onduidelijkheid over hoe het precies wordt overgedragen. Ook de financiële risico’s zijn niet goed te overzien. Reden genoeg dus om eens te horen hoe de Tweede Kamerfractie van de PvdA hierover denkt. Krijgen gemeenten veel vrijheid om zaken zelf in te vullen of gaat ‘Den Haag’ zoveel mogelijk voorschrijven? Als deze nieuwe taken financieel te zwaar blijken voor gemeenten, wordt er dan ingegrepen? Hoe moet het bedrijfsleven enthousiast worden gemaakt om mensen met een beperking mee te laten doen?

U kunt het horen, meepraten en –discussiëren of u nu PvdA-lid bent of niet. Vanaf half elf in het nieuwe multifunctioneel centrum in Noardburgum.