Door Houkje Rijpstra op 17 november 2013

Sander Terphuis terug in Burgum voor Politiek Café over illegaliteit

Oud-Burgumer Sander Terphuis is op zaterdag 23 november 2013 te gast bij de Partij van de Arbeid Tytsjerksteradiel tijdens een Politiek Café. Terphuis verbleef na zijn vlucht uit Iran enige tijd in het asielzoekerscentrum in Burgum, een periode die erg belangrijk voor hem is geweest. Inmiddels woont Terphuis met zijn vrouw in Den Haag en speelt hij een veelbesproken rol in het debat binnen de partij over de strafbaarstelling van illegaliteit.

Zoals bekend hebben VVD en PvdA bij de kabinetsformatie afgesproken bekeken wordt om het alleen al illegaal in Nederland verblijven strafbaar te stellen. Met name binnen de PvdA is dit een zeer gevoelig punt, waartegen veel weerstand is. Die weerstand werd op indrukwekkend wijze verwoord tijdens het congres dat de PvdA in april van dit jaar in Leeuwarden hield door Sander Terphuis, die uit eigen ervaringen kon spreken.
Hij refereerde in zijn emotionele speech aan zijn verblijf in Burgum en de indrukken die hij daar had opgedaan. Ook in de grote mediabelangstelling rond zijn persoon daarna kwam de periode in Burgum naar voren als cruciaal voor de persoon die hij nu is. En dan beslist niet alleen vanwege zijn vrouw, afkomstig uit Eastermar, die hij in deze tijd ontmoette.

Sander Terphuis

Sander Terphuis

Aangezien het debat over de strafbaarstelling van illegaliteit opnieuw in de belangstelling komt nu binnen de PvdA een werkgroep zich heeft gebogen over uitvoering van de door het congres aangenomen motie in relatie tot de afspraken in het regeerakkoord, heeft de PvdA Tytsjerksteradiel Sander Terphuis uitgenodigd om zijn verhaal te delen. Terphuis wil op zijn beurt graag langskomen voor een nadere kennismaking en om in debat te gaan met voor- en tegenstanders van de strafbaarstelling van illegaliteit.

Belangstellenden zijn van harte welkom zaterdagmorgen tussen 10.30  en 12.00 uur in Hotel Meerzigt in Eastermar. Nadrukkelijk worden ook niet-leden uitgenodigd. Toegang is gratis.

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra wie fan april 2006 tot 1 septimber 2017 PvdA-wethâlder by de gemeente Tytsjerksteradiel. Derneist wie se de twadde loko-boargemaster. Yn har portefúlje hie se û.o. Kultuer, Duorsumens en Frysk. Per 1 september 2017 is Houkje Rijpstra benoemd tot algemeen directeur van de Vereniging Circulair Fryslân.

Meer over Houkje Rijpstra