Door Ellen Bruins Slot op 19 september 2016

Extra geld voor Stichting Leergeld

Door het toenemende aantal aanvragen voor Zwemles dreigt een tekort bij de Stichting Leergeld. In 2011 heeft de Raad schoolzwemmen afgeschaft. Voorwaarde voor de PvdA hierbij was dat kinderen van minima in ieder geval het diploma A kunnen halen. Via de Stichting Leergeld is er financiële steun mogelijk.

De PvdA fractie heeft voorgesteld het budget van deze stichting te verhogen als blijkt dat er tekort is om ook andere aanvragen, voor schoolspullen en lidmaatschappen van sportclubs bijvoorbeeld, te kunnen betalen.

De gehele Raad heeft dit voorstel gesteund. Wethouder Houkje Rijpstra kan op zoek naar extra geld voor Stichting Leergeld.

Ellen Bruins Slot
Fractievoorzitter

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot