Door Ellen Bruins Slot op 19 september 2016

Cultuurbeleid, wat wordt er bereikt?

De evaluatie van het cultuurbeleid 2008-2016 laat zien dat er met een relatief bescheiden budget veel gebeurt in Tytsjerksteradiel.

In 2008 heeft de PvdA fractie gepleit voor muziekles voor alle kinderen. In middels wordt AMV, algemene muzikale vorming, op school gegeven in groep 3 en 4. Alle kinderen maken kennis met de basis.

Wij hebben gepleit voor flexibelere kortdurende cultuur cursussen, denk aan toneel, schrijven, beeldhouwen, etc. Hiermee is Cultuurcentrum de Waldsang voorzichtig aan het experimenteren. Mooi! De PvdA fractie ziet dan ook graag dat deze initiatieven verder worden uitgewerkt.

Ook in buurthuizen en MFC’s gebeuren mooie dingen, veelal door de jeugd en volwassenen zelf georganiseerd, al dan niet met wat ondersteuning door Kearn. De gemeente is faciliterend en heeft de rol van verbinder goed opgepakt. Ook met het oog op de initiatieven die zijn ontstaan voor Kulturele Haadsted 2018. Graag zien wij dat de gemeente deze rol blijft vervullen, zodat de initiatieven vanuit de Mienskip optimaal tot hun recht komen.

Ellen Bruins Slot Fractievoorzitter

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot