PvdA Tytsjerksteradiel wil geen lastenverhoging op water

Door Rinze Eizema op 20 december 2017

De PvdA fractie in Tytsjerksteradiel begrijpt de commotie in de samenleving over de doorberekening in het watertarief van de precarioheffing door Vitens.

We hadden destijds bij langer moeten nadenken over de consequenties van de invoering ervan.

De PvdA verzoekt in de raadsvergadering van 21 december het college in overleg te treden met Vitens met als resultaat geen lastenverhoging voor onze burger.

Rinze Eizema

Rinze Eizema

Wie ben ik? In 1949 ben ik geboren in Sneek en opgegroeid in Bolsward. Na de lagere school MULO en LTS ben ik naar een school in Rotterdam geweest en heb daar de opleiding van procesoperator gevolgd. In 1968 ben ik naar Sumar gegaan en in 1977 toen ik Christien leerde kennen hebben we een

Meer over Rinze Eizema