Door Ellen Bruins Slot op 18 juli 2012

PvdA Tytsjerksteradiel verbolgen over ‘weggegooid geld’ huishoudtoets

Het invoeren van de huishoudinkomenstoets voor mensen in de bijstand en het na 5 maanden weer afschaffen, heeft de gemeente Tytsjerksteradiel zo’n 30.000 euro gekost. Dit antwoordde wethouder Houkje Rijpstra donderdagavond op een vraag van de PvdA-fractie. ‘ Zonde van het geld’ was hierop de reactie van de vragensteller Ellen Bruins Slot. Dit geld had beter besteed kunnen worden.

Het kabinet Rutte wilde middels de huishoudinkomenstoets voorkomen dat er binnen een gezin meerdere inkomens waren. Zo kregen ouders geen uitkering meer als een van de inwonende kinderen een inkomen had waarmee het gezin kon worden onderhouden. Na de val van het kabinet werd deze wet teruggedraaid door de zogenaamde Kunduz-coalitie.

Gemeenten hadden echter al sinds eind 2011 kosten gemaakt voor het omzetten van uitkeringen, aanpassen ICT en voorlichting aan de doelgroep. Op de vraag van de PvdA-fractie of het rijk deze – naar nu blijkt – overbodige kosten gaat vergoeden, zei de wethouder dat er een forse claim (20 miljoen euro) bij het rijk ligt van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ze hoopt dat er toch nog iets van het geld terug komt.

De kosten die gemaakt worden om de nieuwe Wet Werken naar Vermogen in te voeren zijn overigens geen weggegooid geld, aldus de wethouder. De verwachting is nog steeds dat deze wet door een nieuw kabinet, hoewel waarschijnlijk in aangepaste vorm, ingevoerd gaat worden.

Er zijn bij de gemeente overigens geen ‘ schrijnende gevallen’ bekend, mensen die in de problemen gekomen zijn door de invoering van de huishoudtoets.

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot