10 september 2013

PvdA Tytsjerksteradiel tegen aanschaf van de JSF

Het gewest Fryslân en de afdelingen Leeuwarden, Menaldumadeel, Leeuwarderadeel, Tytsjerksteradiel en Uden/Veghel zijn erg geschrokken van het bericht dat de PvdA fractie in de Tweede Kamer binnenkort zal besluiten om in te stemmen met de aanschaf van de JSF.

In de brief verwoorden het gewest en de afdelingen hun zorgen aan de PvdA fractie. Zij dringen er bij de fractie op aan om (nu) niet in te stemmen met de aanschaf van de JSF.

Het valt aan onze kiezers niet uit te leggen dat in de tijd van financiële krapte en pijnlijke bezuinigingen juist het allerduurste toestel aangekocht moet worden.  Dit komt ongeloofwaardig  over. Zeker voor de kiezers die vinden dat wij al veel van onze principes hebben ingeleverd.

Lees hier de hele brief: Dringend verzoek PvdA fractie mbt de JSF