Door Sipke van der Meulen op 7 maart 2014

PvdA Tytsjerksteradiel en onderwijs

Woensdag 5 maart jl. zijn Houkje Rijpstra, Ellen Bruins Slot en Jorrit Kingma ondervraagd door leerlingen van de HAVO-bovenbouw uit Burgum. In drie discussierondes hebben zij onze standpunten onderbouwd naar voren gebracht. Mooi! Jeugd en politiek is een mooie combinatie! Onderwijs is belangrijk!
Wat nu zo bijzonder aan deze Ellen Bruins Slot yn aksje ûnder debat mei jongeren Havo-Topbovenbouw van het voortgezet onderwijs is, is dat het gezamenlijk is van OSG Singelland en CSG Liudger. Openbaar en Bijzonder samen. Dat zouden we meer moeten doen. Zonder deze samenwerking was de HAVO-top niet mogelijk geweest.

In het kader van de discussie over het voortbestaan van (kleine) scholen voor primair onderwijs in onze dorpen, pleit de PvdA er voor om de laatste (dorps)school algemeen toegankelijk te laten zijn. En dat kan, als er twee kleine scholen zijn, door er een samenwerkingsschool van te maken.

In Earnewâld staat de Master Frankeskoalle die daar al jaren een prima voorbeeld van is.

Ook kan de laatste school letterlijk van het dorp zijn. Onze partijgenoot Jan Schuurman Hess heeft daarvoor een experiment gepresenteerd; lees daarvoor: http://www.pvda.nl/berichten/2013/10/Maak+experiment+mogelijk+voor+behoud+kleine+school Vorig jaar was het Kruirêd in Mûnein één van de scholen die Jan Schuurman inspireerde.

Jan Schuurman Hess heeft het dan over een school die van de ouders en de leraren is. Een (beperkt) aantal scholen, hij noemt het getal van zeven, zouden samen een coöperatie kunnen vormen. Als daarvoor initiatieven zijn in onze gemeente is het zeker de moeite waard om daar serieus mee om te gaan. Ik ken wel een deel van onze gemeente wat iets met zeven heeft, had Tryntsje niet zeven zonen?

Tenslotte is het belangrijk om niet alleen per dorp naar de school te kijken (dat kan het dorp ook prima zelf), maar ook naar de samenhang in de regio. De PvdA heeft herhaaldelijk aangedrongen op het maken van een regionaal spreidingsplan waarbij beide onderwijssoorten betrokken moeten worden. In Smallingerland hebben OPO Furore en Pcbo Smallingerland hiervoor, met ouders en leerkrachten,  al een voorzet gemaakt, dat moet bij ons ook kunnen! Ook hier zou het experiment van Jan prima bij kunnen passen.

Sipke van der Meulen

Sipke van der Meulen

Wat houdt me bezig In de fractie zie ik mij als een generalist. Ik lees en zie veel en denk aan veel onderwerpen een bijdrage te kunnen leveren. Natuurlijk heb ik specifieke interesses. Daarbij laat ik mij behoorlijk inspireren door denkbeelden over een leefgemeenschap zoals die zich in de Trynwâlden ontwikkelt. Dat is ook de

Meer over Sipke van der Meulen