Door Margot Erkelens op 19 januari 2014

PvdA staat voor een fatsoenlijke uitvoering van sociale wetgeving!

Als start van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande vandaag een politiek café met als gast John Kerstens, Tweede kamerlid PvdA woordvoerder sociale zekerheid. Het thema voor dit politiek café is de Participatiewet en de gevolgen daarvan.Voor dit politiek café vandaag in het prachtige dorpshuis de  Balstien in Noardburgum is een gemêleerd gezelschap van leden en niet leden, onder andere ook werknemers van Caparis, bijeen gekomen.

Na een inleidend woord van Houkje Rijpstra het woord aan John.

Met de nieuwe Participatiewet gaat de verantwoording voor de onderkant van de arbeidsmarkt (mensen met een WaJong-, WSW- en bijstandsuitkering) voor het belangrijkste deel over van de landelijke overheid naar de gemeentelijke overheid. Maar er zijn nog de nodige onzekerheden. Zo is nog niet bekend wat de precieze bedragen en taken zijn waar de gemeente in 2015  verantwoordelijk voor wordt.

De herkeuring van de 240 duizend Wajongers is een onderwerp wat de gemoederen bezig houdt. De verwachting is dat na de herkeuring 80 duizend ex-Wajongers kunnen werken. Werkgevers en overheid zullen voor mensen met een beperking en handicap werk moeten gaan creëren. Het toekennen van een loonsubsidie aan werkgevers die medewerkers uit deze doelgroep in dienst nemen kan daarbij helpen.

Voor de PvdA is belangrijk dat de uitvoering van de Participatiewet op een fatsoenlijke manier gebeurd.  Zo moet de herkeuring op respectvolle wijze gebeuren. Geen herkeuring van mensen uit de doelgroep waarvan bekend is dat zij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
Als gevolg van de invoering van de  wet zal de instroom in de sociale werkvoorziening verminderen Maximaal zullen er 30 duizend beschermde werkplekken in SWV blijven. Wat John onder andere zorgen baart is de pensioenvoorziening van de zittende werknemers. Een pensioenuitkering wordt onder andere bekostigd uit pensioenpremies die door werkgevers en werknemers worden afgedragen. Wie gaat straks de pensioenuitkering betalen bij een sterk verminderende instroom?

Tijdens de bijeenkomst was er sprake van een goede en kritische inbreng van de verschillende aanwezigen.

De volgende campagne activiteit is op zaterdag 15 februari in Skewiel waar onder andere de jubilarissen zullen worden gehuldigd.

Meer informatie over de campagne vindt u uiteraard op onze website.

Margot Erkelens

Margot Erkelens

Wie ben ik: Margot Erkelens geboren in 1954 in Stadskanaal; Dochter van Jaap en Bets. Ouders wier leven getekend werd door de periode 1938 – 1953 die zij in Indonesië doorbrachten. Zij waren ouders die verantwoordelijkheid namen voor de samenleving waarin ze woonden en werkten en die anderen konden inspireren en motiveren; Moeder van Annemaaike,

Meer over Margot Erkelens