Door op 6 april 2012

PvdA leden Tytsjerksteradiel fel tegen sociaal beleid kabinet Rutte.

Doordat op het laatste moment Ronald Plasterk door ziekte niet aanwezig kon zijn, hebben we veel mensen moeten teleurstellen. Door te twitteren en via de mail hebben we waarschijnlijk heel veel leden nog kunnen bereiken. Voor de leden uit andere afdelingen en/of belangstellenden die wel speciaal voor Ronald waren gekomen, stond een kop koffie klaar. En de toezegging dat het bestuur alle moeite doet om Ronald alsnog naar Tytsjerksteradiel te halen. Inmiddels is duidelijk dat lukt, daarover later meer op de site.

Op voorstel van fractievoorzitter Ellen Bruins Slot en wethouder Houkje Rijpstra is er na het zakelijk deel uitgebreid gediscussieerd over het (a-)sociaal beleid van de regering en de gevolgen voor de inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Het kabinetsbeleid treft veel inwoners bijzonder hard! Aan de hand van een aantal schrijnende voorbeelden uit de praktijk blijkt al snel dat er een steeds grotere druk wordt gelegd op de mensen die het al moeilijk hebben.

Onder regie van het kabinet Rutte is er absoluut geen sprake meer van een eerlijke verdeling van de lasten. Aanpassingen in de sociale wetgeving, de awbz, de huishoudtoets enzovoort. Het lijkt niet te stoppen, terwijl dit kabinet ziende blind en horende doof lijkt.
De aanwezige leden willen een halt oeroepen aan dat beleid, vandaar dat de afdeling er alles aan gaat doen om praktijkvoorbeelden te verzamelen en die naar onze Tweede Kamerleden te sturen. Op onze website zullen voorbeelden uit Tytsjerksteradiel worden geplaatst.

Van belang is ook dat er op 14 juni a.s. een speciale avond wordt gehouden over het sociaal beleid. U ontvangt daarvoor nog een uitnodiging.