Door Klaas Hiemstra op 1 juli 2017

Profiel raadslid PvdA Tytsjerksteradiel

Profiel raadslid (gemeenteraadsverkiezingen 2018)

Je bent sociaaldemocraat

• Je bent in staat om vraagstukken die in de gemeente spelen te beoordelen en te verwezenlijken aan de hand van sociaaldemocratische waarden;
• Je bent herkenbaar als PvdA -raadslid en jouw dagelijkse politieke handelen kenmerkt zich door onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit (erecode PvdA). Je bent volksvertegenwoordiger
• Je hebt concrete ideeën ter verbetering van de gemeente en de drang om deze te realiseren;
• Je bent nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en bent goed op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen. Bovendien heb je een breed netwerk binnen de gemeente;
• Je bent benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente. Je luistert en neemt mensen serieus;
• Je hebt politiek inzicht, zowel bij het politieke spel in de gemeenteraad als bij het nemen van initiatieven buiten het gemeentehuis. Je bent in staat (politieke) coalities te smeden;
• Je kunt politieke kwesties in gewone taal overbrengen en beschikt over goede Mondelinge – en schriftelijke vaardigheden. Je kunt debatteren, op een bewonersavond spreken en een persbericht schrijven;
• Je bent in staat om je snel in te werken op nieuwe dossiers, hoofd – en bijzaken te scheiden en samen te werken in een fractie. Je bent partijlid
• Je committeert je aan het landelijke en lokale verkiezingsprogramma;
• Je onderhoudt actief contact met de afdeling en neemt deel aan campagneactiviteiten;
• Je kent de weg binnen de partij en hebt een netwerk waar meerdere bestuurslagen in vertegenwoordigd zijn;
• Je ondertekent de interne bereidverklaring van de PvdA en verbindt je hiermee aan de interne contributie-en afdrachtverplichtingen;
• Je volgt de scholingsprogramma’s die voor je eigen functie worden aangeboden en woont de relevante netwerkbijeenkomsten bij
. Je beheerst minimaal passief het Fries.

Klaas Hiemstra

Klaas Hiemstra

Ik ben geboren in 1949 in Sneek en aldaar ook opgegroeid. Na verschillende omzwervingen zijn wij uiteindelijk ruim 25 jaar geleden neergestreken in Burgum. Ik heb mij altijd sterk aangetrokken gevoeld tot de PvdA en dat is ook wel verklaarbaar want ik kom uit een “rood nest”. Mijn vader is destijds bij de oprichting meteen

Meer over Klaas Hiemstra