Door Houkje Rijpstra op 3 maart 2014

Praat mee met PvdA, met Lutz

TYTSJERK – PvdA Tytsjerksteradiel houdt zaterdag 8 maart vanaf 10.30 uur Politiek Café met Tweede Kamerlid Lutz Jacobi. Iedereen is welkom om maar haar en lijsttrekker van PvdA Tytsjerksteradiel Houkje Rijpstra mee te praten over de actuele politiek en de gemeenteraadsverkiezingen in dorpshuis Yn ‘e Mande te Tytsjerk.Op Internationale Vrouwendag komt Lutz Jacobi uit Wergea naar Tytsjerk om de actuele politieke situatie te bespreken, waarbij mensen met vragen, ideeën en zorgen van harte worden uitgenodigd deze te delen. Zoals bekend speelt er momenteel heel veel in Den Haag: er worden taken op het gebied van jeugd, zorg en arbeid overgeheveld naar de gemeenten. Dit maakt de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart ook voor de landelijke politiek interessant. Een gegeven wat de keuze erg ingewikkeld maakt: stem ik voor of tegen een landelijke partij of ontwikkeling, óf gaat het alleen maar om de zaken die de afgelopen vier jaar en de komende jaren in de eigen gemeente spelen.

Iedereen is zaterdagmorgen van harte welkom in Yn ‘e Mande om hierover met Lutz, maar ook met de PvdA Tytsjerksteradiel, in discussie te gaan. De koffie staat voor u klaar!

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra wie fan april 2006 tot 1 septimber 2017 PvdA-wethâlder by de gemeente Tytsjerksteradiel. Derneist wie se de twadde loko-boargemaster. Yn har portefúlje hie se û.o. Kultuer, Duorsumens en Frysk. Per 1 september 2017 is Houkje Rijpstra benoemd tot algemeen directeur van de Vereniging Circulair Fryslân.

Meer over Houkje Rijpstra