2 juni 2013

Politiek Café met Agnes Wolbert

Tweede Kamerlid Agnes Wolbert was op 1 juni 2013 te gast bij de PvdA Tytsjerksteradiel voor het Politiek Café. Met name de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) was haar gespreksthema voor een geïnteresseerd publiek in Kiehool te Burgum. In politiek Den Haag is veel te doen over de taken die het Rijk naar de gemeenten wil overdragen. Het gaat dan om jeugdzorg, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en alle regelingen aan de zogenaamde ‘onderkant van de arbeidsmarkt’, denk daarbij aan de Wajong (jong-gehandicapten) en mensen met een beperking die in de sociale werkvoorziening werken.

Mevrouw Wolbert vertelde best wel zorg te hebben over de toekomstige uitvoering daarvan, ook al omdat de gemeenten het voor veel minder geld moeten doen dan het rijk het nu doet. Zij zou graag ondergrenzen door het rijk willen laten vaststellen, bijvoorbeeld dat iedereen wel recht houdt op een persoonsgebonden budget (pgb). Dit terwijl gemeenten ervoor pleiten hen de ruimte te geven voor eigen wegen te kiezen en de Tweede Kamer ook ziet dat er nieuwe initiatieven ontstaan om met minder kosten toch de benodigde zorg te bieden.

Bij de aanwezigen was zorg over de verwachting dat zorg in de toekomst steeds meer verleend zal (moeten) worden door familie en buren. De vraag is natuurlijk hoe dit in de praktijk uit gaat pakken. Bijvoorbeeld als kinderen ruzie hebben met hun ouders en weigeren de nodige zorg te verlenen. Agnes Wolbert was daar duidelijk in: de overheid heeft niet (meer) voor ieder probleem een oplossing, maar zij voorzag dat over enkele jaren er een omslag in de samenleving heeft plaatsgevonden. Wat vroeger normaal was, dat je familie en vrienden hielp, zal gaandeweg terug komen en weer gewoon worden, is haar overtuiging.

Binnen de PvdA kennen we een kritische achterban, aldus Agnes Wolbert, en dat is heel goed om elkaar scherp te houden. Maar er is nu veel te weinig aandacht voor de positieve zaken die de partij in het regeerakkoord voor elkaar heeft gekregen. Zij noemde het Sociaal Akkoord, het Zorgakkoord en bijvoorbeeld het Kinderpardon. De aanwezigen beaamden dat beeld en gaven mevrouw Wolbert mee naar Den Haag dat er nagedacht moet worden over een zorgvuldige communicatie richting de achterban over winst- en pijnpunten. De eerlijke wijze waarop overigens onze bewindslieden communiceren, werd door de Tytsjerksteradielse achterban zeer gewaardeerd. Met een welgemeend applaus voor de komst en het verhaal van Agnes Wolbert werd het geanimeerde Politiek Café van de PvdA afgesloten.