Door Ellen Bruins Slot op 16 juni 2014

Ombudsteam PvdA bestaat 2 jaar!

Het Ombudsteam van de PvdA Tytsjerksteradiel draait nu twee jaar. In die twee jaar is er acht keer gebruik van gemaakt. Heel uiteenlopende vragen werden gesteld, van vragen over de juistheid van loonbetaling, kwijtschelding van belasting, over opgebouwd pensioen in het buitenland.

Ook voor vragen over een hoge energierekening en renovatie aan de huurwoning wisten mensen ons te vinden. Na contact met de woningbouwvereniging heeft het team meer duidelijkheid aan de vraagsteller kunnen geven.

Vaak kan het team het probleem niet oplossen, maar wel ondersteunen bij het krijgen van een duidelijk antwoord op de vraag. Ook kan het team doorverwijzen naar de juiste instantie, zodat de vrager niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Het Ombudsteam neemt als dat nodig is contact op met de organisatie waarmee het probleem speelt. Bijvoorbeeld in het geval van een mevrouw die onder financieel toezicht staat, en moeite heeft uit te komen met het weekbedrag dat met de bewindvoerder is afgesproken. Na contact met de bewindvoerder werd duidelijk dat de situatie van mevrouw dusdanig was dat bij een hoger weekbedrag de schulden van mevrouw zouden gaan oplopen. Afgesproken werd dat de bewindvoerdercontact zou zoeken met mevrouw om dit nogmaals uit te leggen. Geen leuk bericht, maar wel meer duidelijkheid.

De vragen kwamen deels binnen via de Rode telefoon, en deels via het mailadres van de ombudslijn. Het mailadres en telefoonnummer vindt u op deze site. De afgelopen twee jaar is de telefoon beheerd door onze fractievoorzitter, Ellen Bruins Slot. Vanaf juni 2014 is het beheer in handen van Margot Erkelens, fractielid.

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot