Door Sipke van der Meulen op 24 maart 2011

Nieuwlandseweg 12 te Ryptsjerk

Sipke van der Meulen

In mijn bijdrage heb ik de nadruk willen leggen op de communicatie vanuit het gemeentehuis (ambtenaren en college) naar de betrokkenen in het dorp en zeker naar de melders. Op deze communicatie is het nodige aan te merken, zoals ook de rekenkamercommissie terecht heeft geconcludeerd.

Wat als een gemis genoemd kan worden is de menselijke toon in de communicatie, eerder dan de juridisch, zakelijke. Hoewel dat laatste zeker correct is, is het moeilijk om op die manier te communiceren met emotioneel betrokken mensen.

Ook vandaag de dag leven er nog vragen in het dorp, zoals de hoeveelheid en de herkomst van de gebruikte klasse I-grond. Grond die nu, in vergelijkbare gevallen, niet meer gebruikt mag worden onder het maaiveld. Wethouder Houkje Rypstra zegde een reactie toe.

De rekenkamercommissie heeft goed werk geleverd. Het college heeft reeds een aantal verbetermaatregelen ingezet en ook een aantal voorgesteld.

Een garantie dat een dergelijk geval zich niet weer zal voordoen kan niet gegeven worden. De ambtenaren zullen (helaas) met enig wantrouwen naar vergunningaanvragen moeten kijken.

De raad was duidelijk in zijn oordeel, zeker wat betreft de communicatie. Na de onderbreking voor koffie kwam het college bij monde van wethouder Bart Bakker met de toezegging dat er in oktober 2007 een verbeterplan communicatie zal liggen. Een schone taak voor de wegens vakantie afwezige burgemeester Polderman, die immers communicatie in portefeuille heeft. Voor onze fractie was dat voldoende.

Zo niet voor de fracties van Grien Links, de ChristenUnie en de FNP die een motie indienden die lang geen meerderheid haalde. De vraag die nog lang zal blijven hangen is, hoe iemand zo te werk kan zijn gegaan.

Sipke van der Meulen

Sipke van der Meulen

Wat houdt me bezig In de fractie zie ik mij als een generalist. Ik lees en zie veel en denk aan veel onderwerpen een bijdrage te kunnen leveren. Natuurlijk heb ik specifieke interesses. Daarbij laat ik mij behoorlijk inspireren door denkbeelden over een leefgemeenschap zoals die zich in de Trynwâlden ontwikkelt. Dat is ook de

Meer over Sipke van der Meulen