Door Lutz Jacobi op 10 januari 2014

Nieuw begin!

Was inwoonster van de gemeente Boarnsterhim en dit is sinds Nieuwjaarsdag “Leeuwarden” geworden. In mijn dorp Wergea vinden we dit prima, want we zitten dicht bij de stad en we werken daar, gaan daar naar school en de meeste voorzieningen zijn daar. Leeuwarden is door deze fusie een “100.000-plus” gemeente geworden. Een lang gekoesterde wens van onze hoofdstad! De nieuwe gemeenteraad werd 2 januari geinstalleerd en als “nieuwe” inwoonster was ik er bij. Vond het mooi dat 11 raadsleden hun eed in het Fries aflegden “Dat ûnthjit ik “.
Gemiddeld zijn ze in onze hoofdstad toch wat meer van het Liwadders, het stadsfries. De invloed vanuit Grou en Wergea enz. is dus merkbaar.
Ook in Heerenveen en De Fryske Marren werden de nieuwe raadsleden geinstalleerd. Ik wens dat in deze nieuwe raden goed wordt samengewerkt en dat er geinvesteerd wordt in goed contact met de dorps-en wijkbewoners. Dat zij gefaciliteerd worden in hun wensen voor hun dorpen en wijken. Dit wordt niet gemakkelijk met minder geld vanuit het Rijk, maar door politieke samenwerking is veel mogelijk!

Niet kissebissen, maar de inzet voor de mensen centraal stellen. Noem het maar “nieuwe Politiek “.  In Fryslân kunnen we dit !!

Wens u allemaal een heel goed 2014 toe !!!

Zie ook :
www.hallofryslan.nl
www.lutzjacobi/twitter.com

Lutz Jacobi

Lutz Jacobi

Als volksvertegenwoordiger in het Nationaal Parlement schrijf ik in deze column over van alles en nog wat van het leven op en rond Het Binnenhof.

Meer over Lutz Jacobi