Door op 25 november 2008

Naar een moderne sociale werkvoorziening.

Een belangrijke reden daarvoor is wijziging van de sociale werkvoorziening in 2008. Op 25 november hebben wij in de gemeenteraad de notitie: Creativiteit in verbondenheid” behandeld.
Verbondenheid, dat is wat de PvdA aanspreekt in de voorstellen van de GR. Een van de uitgangspunten van de GR is: De ontwikkeling van de mens centraal stellen! Voor de PvdA staat dit met stip bovenaan.
Een goede gemeenschappelijke regeling, een financieel gezond Caparis, dat zijn randvoorwaarden. Maar wel van groot belang.
Dat is dan ook de reden dat de PvdA–fractie achter de moderniseringsvoorstellen staat. De PvdA-fractie heeft aangegeven in de voorstellen de rol van de gemeenteraad te missen vanaf 2008. Tot nu toe vertegenwoordigden raadsleden de deelnemende gemeenten in het bestuur van de GR. Dat ook bij de gemeenschappelijke regeling beleid en uitvoering worden gescheiden is logisch. Logisch gevolg daarvan is, dat alleen nog wethouders in het algemeen bestuur zitten. De raad is er voor de kaders(oftewel het beleid) en de controle.
De PvdA vindt dat wij daarvoor volledige en juiste informatie nodig hebben op het juiste moment. Door het aannemen van een motie heeft de gemeenteraad daarvoor duidelijke afspraken gemaakt. Daarmee is in ieder geval door Tytsjerksteradiel een stap gezet naar een nieuwe toekomst van de WSW. Het is nu nog wachten op de besluitvorming van de andere zeven gemeenten.