Door Ellen Bruins Slot op 25 januari 2016

Koopzondag in onze gemeente, ja of nee?

Donderdag 21 januari hebben 16 ondernemers, winkeliers of particuliere personen ingesproken in de Raadsvergadering. Ook hebben mensen gereageerd via de mail of op papier. Wel of geen koopzondag leeft dus in onze gemeente!

Een greep uit de argumenten op deze avond:

 • consument kan zijn geld maar een keer uitgeven
 • omzet zal maar 10 procent stijgen, behoud klanten, het is service
 • vroeger is niet meer
 • trek naar de stad zet door als winkels hier niet open mogen
 • 65% van klanten combineert boodschappen met bezoek andere winkels
 • merendeel medewerkers wil wel werken, zondagstoeslag
 • werken op zondag kan niet verplicht worden gesteld
 • rustdag voor kerkbezoek, en ook voor ontspanning van kleine man
 • internetinkopen gaan op zondag ook door
 • 65% van de gemeenten heeft al koopzondagen
 • voelen van onomkeerbaarheid, maar er gaat ook iets verloren
 • een keer per maand werkt niet, is te onduidelijk voor klanten
 • door Centrale As in 10 min in Dokkum

Een van de belangrijkste argumenten is de concurrentiepositie van de winkeliers ten opzichte van andere gemeenten, waar winkels wel open mogen. De heer Piekstra van de Florahoek in Hurdegaryp noemde de huidige situatie niet eerlijk. Klanten willen op zondag juist met hun tuin bezig zijn. De heer Hooijenga daarentegen twijfelt aan nut en noodzaak, en is bang voor kleinere winkels in kleinere kernen. En heeft een ondernemer wel een keus als de andere winkels in het dorp open gaan?
De heer Nicolai van de Jumbo in Burgum verwoordde het zo: ‘de moderne consument laat zich niet sturen.’ Als voorbeeld gaf hij dat er in zijn winkel op tweede kerstdag 1000 klanten kwamen!

De PvdA fractie heeft goed geluisterd naar alle insprekers, en beraadt zich op haar standpunt. Op 18 februari vergadert de Raad opiniërend over dit onderwerp.
Mocht u ons nog argumenten of meningen mee willen geven, stuur een mailtje of spreek in op de fractievergadering van 11 februari!

Ellen Bruins Slot
Fractievoorzitter

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot