Door Klaas Hiemstra op 26 september 2017

Kandidaatstelling gemeenteraad 2018-2022

HERHAALDE OPROEP

Het bestuur van de PvdA-afdeling Tytsjerksteradiel maakt bekend dat leden tot en met 7 oktober 2017 kunnen aanmelden als kandidaat voor plaatsing op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 voor de gemeente Tytsjerksteradiel. De lijst wordt op 21 november 2017 vastgesteld.

De aanmelding kan bij de afdelingsvoorzitter per e-mail: K.Hiemstra2@chello.nl

De aanmelding dient te bevatten:

Naam en adres van de kandidaat.
* E-mailadres en telefoonnummer.
* Een korte motivatie waarom de kandidaat zich geschikt acht.
* Een CV met daarin opgenomen opleiding(en), werkervaring (betaald of vrijwilligerswerk), functies binnen of buiten de partij, hobby’s of overige relevante vaardigheden.

De minimum voorwaarden voor aanmelding zijn:

* Lid van de Partij van de Arbeid.
* Geen contributieachterstand.
* 18 jaar of ouder.
* Woonachtig in Tytsjerksteradiel of de bereidheid zich bij plaatsing op de lijst in Tytsjerksteradiel te vestigen.

Na ontvangst van de aanmelding krijgt de kandidaat een bevestiging met verdere informatie over de procedure.

Verdere informatie en de profielschets voor de functie van raadslid kunnen verkregen worden bij de afdelingsvoorzitter op bovenstaand e-mailadres of via telefoonnummer 0511-464741 / mobiel 06 40543701.

Leden kunnen ook andere leden of personen die zij geschikt achten aanmelden of aanbevelen. In dat geval krijgt de betreffende persoon eerst een ontvangstbevestiging.

Klaas Hiemstra

Klaas Hiemstra

Ik ben geboren in 1949 in Sneek en aldaar ook opgegroeid. Na verschillende omzwervingen zijn wij uiteindelijk ruim 25 jaar geleden neergestreken in Burgum. Ik heb mij altijd sterk aangetrokken gevoeld tot de PvdA en dat is ook wel verklaarbaar want ik kom uit een “rood nest”. Mijn vader is destijds bij de oprichting meteen

Meer over Klaas Hiemstra