11 juli 2018

Kadernota 2017 – de moties

De behandeling van de Kadernota was ook het eerste moment dat we ons als kersverse oppositiepartij konden presenteren. Wel hebben dat gedaan door bij de Kadernota met moties ons gezicht te tonen. En met succes.

(Later meer info over de aangenomen moties)