30 mei 2015

Jongerenraad Tytsjerksteradiel

Afgelopen woensdag hebben PvdA steunfractieleden Rico Tjepkema en Jorrit Kingma voor een groep leerlingen van de Havotop Burgum een plan voor een jongerenraad in de gemeente Tytsjerksteradiel aangeboden aan locoburgemeester en wethouder Doeke Fokkema. De Havotop-leerlingen waren aanwezig voor een politiek spel, waarbij ze kennismaakten met de gemeentelijke politiek. Het plan is geschreven naar aanleiding van de raadsbrede interesse, die geuit werd in de politieke termijnagenda.

Politiek betrokken jongeren zijn essentieel in het politieke proces. Keuzes die nu worden gemaakt, hebben invloed op de manier waarop zij hun leven zullen leiden. Onder jongeren heerst een gevoel van politieke desinteresse, wat bijvoorbeeld tijdens het gemeentelijke verkiezingsdebat in maart 2014 naar buiten werd gebracht. Daarom is het belangrijk dat er ook op gemeentelijk niveau de mogelijkheid wordt geboden om politieke kennis op te doen en je mening te laten horen.

Omdat Rico en Jorrit beiden niet konden wachten totdat een dergelijk plan werd opgesteld vanuit de gemeente, besloten zij samen te gaan werken aan een plan voor een Jongerenraad. Na verschillende avonden van onderzoeken en schrijven, is uiteindelijk een plan naar voren gekomen. De Jongerenraad Tytsjerksteradiel moet een raad worden waarbinnen alle jongeren welkom zijn, ongeacht de politieke voorkeur. Mocht je nog vragen hebben over het plan, dan kun je natuurlijk met ons contact opnemen. Volg de ontwikkeling van de Jongerenraad op de voet en laat je steun voor het plan horen, want de jongeren van vandaag zijn de politici van morgen!