Door Ellen Bruins Slot op 25 november 2013

Jeugdzorg, AWBZ en Participatie naar Gemeente; Decentralisaties in het Sociale Domein

Donderdag 21 november heeft de Raad in Tytsjerksteradiel opiniërend gesproken over de komende veranderingen in het Sociale Domein: de jeugdzorg, een deel van de AWBZ en de Participatiewet  worden vanaf 2015 door de gemeenten uitgevoerd. De invoering van het Passend onderwijs sluit hierbij aan.De invoering van deze decentralisaties staat gepland op 1 januari 2015. De voorbereidingen zijn in volle gang, ook al zijn nog niet alle keuzes gemaakt en de wetsvoorstellen nog niet door beide kamers in Den Haag. Er kunnen dus nog wijzigingen plaatsvinden in het rijksbeleid. De gedachte is dat de gemeente als eerste overheid het dichtst bij burgers kan ondersteunen als dat nodig is.
Gelukkig heeft het grootste deel van de burgers, zo’n 85 %, geen ondersteuning nodig. De overige 15 % kan wel wat hulp gebruiken. De gemeente wil dit dichtbij mensen helpen organiseren.

De PvdA fractie heeft vanaf het begin van deze ontwikkelingen actief meegedacht met het maken van beleid. Speerpunten van onze partij:

  • Samenredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid voor wie dat aankan. Hierdoor blijft er ruimte voor mensen die het niet helemaal zelf kunnen.
  • De gemeente moet actief niet gaan uitvoeren, maar in de regie en organisatierol gaan zitten
  • Uitvoering door professionals, vertrouwen geven aan mensen uit het werkveld
  • Dorpenteams kunnen een preventieve signaalfunctie hebben,
  • Eerst twee types dorpenteams, voor jeugd en voor volwassenen, na invoering openstaan voor dwarsverbanden om zo effectief mogelijk te kunnen zijn,
  • In dorpenteams gebruik maken van generalisten, zodat er een plan en een contactpersoon is voor de hulpvrager, die als dat nodig is een specialist erbij haalt
  • PGB’s mogelijk blijven maken. Zelfstandig, en op een passende individuele manier invullen van de hulpvraag door de vrager vinden wij  belangrijk. Onder voorwaarden, die nog nader uitgewerkt moeten worden. Fraude voorkomen.
  • Klanttevredenheidsonderzoeken zijn een goede manier om te beoordelen of een manier van werken goed past bij de hulpvrager.
  • Op zoek gaan naar een manier om te beoordelen of het gemeentelijk beleid en budget ook oplevert wat we ervan verwachten: kwalitatief goede zorg!

Heeft u opmerkingen of kennis waarvan u denkt dat wij moeten weten, neem contact met ons op! Uiteindelijk gaat het ons erom dat ook in de nieuwe manier van organiseren mensen met een hulpvraag geholpen worden.

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot