21 april 2013

Inhuldiging van onze Koning; de EED/BELOFTE

Al enige jaren kwam vaak de vraag: “Wanneer krijgen we de Troonwisseling” Komende 30 april is het dan zover. En ik zie het als een groot voorrecht dat ik er als lid van de Tweede Kamer bij mag zijn.
Alle leden van de Eerste– en Tweede Kamer komen op deze Koningsdag in een Algemene Vergadering bijeen in Amsterdam. Nadat onze nieuwe Koning Willem Alexander zijn eed of belofte heeft afgelegd, moet elk Kamerlid persoonlijk de eed of belofte uitspreken.
Zo’n 14 Leden van de Tweede Kamer hebben aangegeven dit niet te gaan doen, om wat voor reden dan ook.
Ook bij eerdere Troonwisselingen was dit aan de orde. Deze eed of belofte bij de inhuldigingsplechtigheid versymboliseert de verbondenheid van onze Koning met de inwoners van ons Koninkrijk.
>Ik zie deze inhuldiging als een waardevolle traditie. Het is een plechtige manier om de verbondenheid van de volksvertegenwoordiging en de Koning met de Grondwet tot uitdrukking te brengen
Deze eed of belofte is daarom een plechtige verklaring. Dit is zeker een persoonlijk bijzondere gebeurtenis en zal deze verklaring daarom in het Frysk doen : “Dat ferklearje – en unthjit ik”!
Wens ons allen een mooie Koningsdag toe!
Zie ook :
www.hallofryslan.nl
www.lutzjacobi/twitter.com