informatiebijeenkomst De Warren

Door Peter van de Hoef op 6 februari 2018

Op woensdag 7 februari 2018 vindt om 19:30 uur in het Maxima Centrum te Burgum een informatieavond plaats vanwege de actualisatie van de Visie Waterfront Burgum. Daarbij ligt de focus op mogelijkheden voor nieuwbouw in de Warren.

Vier partijen uit de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel hebben dit initiatief genomen omdat de Woonvisie van Tytsjerksteradiel op 22 februari a.s. in raad behandeld wordt. De fracties van CDA, PvdA, VVD en CU willen zich zo laten informeren over de ontwikkelingen in en rond dit gebied. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Het programma van de avond bestaat uit 4 onderdelen. Het eerste onderdeel geeft de organisaties die in 2012/2013 hun bijdrage hebben geleverd aan de Visie Waterfront Burgum de mogelijkheid om hun huidige standpunt weer te geven. Er is natuurlijk veel veranderd waardoor zij hun visie zouden kunnen herzien.

Daarna zal er een presentatie plaatsvinden van het onderzoek dat onlangs heeft plaatsgevonden naar de woningbehoefte in onze gemeente. De veranderingen die verwacht worden qua bevolkingssamenstelling zijn hierin verwerkt.

Vervolgens is er een presentatie over de duurzaamheidsontwikkeling in relatie tot woningbouw. Welke ontwikkelingen in de afgelopen 5 jaar geven nieuwe kansen?

We sluiten de avond af met een tweetal panel discussies met enerzijds betrokkenen vanuit bouwen en de makelaardij en anderzijds planologen en architecten.

De organisatoren hopen op deze wijze inzichten krijgen voor de besluitvorming rondom de Woonvisie maar ook de inwoners van Tytsjerksteradiel volop te kunnen betrekken in het proces en hun meningen en verwachtingen te horen.

Zoals eerder al aangegeven is de bijeenkomst dus gericht op informeren en delen van visies en kennis van veel betrokken partijen. Het is voor de aanwezige politici dus luisteren en bevragen. Politieke standpuntbepaling volgt in een later stadium

Peter van de Hoef

Peter van de Hoef

Hallo, Mijn naam is Peter van de Hoef. Ik ben geboren (1951) en getogen in Gelderland, woon vanaf 1987 in Fryslân en sinds 1989 in Burgum. Ik heb 2 prachtige kinderen die hun weg in het leven inmiddels gevonden hebben. Ik heb mijn hele werkzame leven bij Staatsbosbeheer gewerkt en daar veel kansen gehad om

Meer over Peter van de Hoef