Door op 2 december 2013

Houkje Rijpstra opnieuw lijsttrekker voor de PvdA Tytsjerksteradiel

Op 10 december kunnen de leden van de PvdA zich uitspreken over de kandidatenlijst van de PvdA Tytsjerksteradiel. Houkje Rijpstra uit Gytsjerk wordt door het bestuur voorgedragen als lijsttrekker. Houkje Rijpstra is nu wethouder met in haar portefeuille o.a. Cultuur, Frysk, Werk en Bijstand. Houkje is nauw betrokken bij het sociaal beleid in de gemeente Tytsjerksteradiel.
De commissie beschrijft haar als een gedreven persoon, die zichtbaar is in de gemeente. Met haar dynamische uitstraling is zij bovendien het gezicht voor een meer duurzame samenleving. Daarnaast is Houkje zichzelf en staat zij heel dicht bij de mensen.
Op 10 december wordt in ’t Roodhert in Burgum de definitieve lijst vastgesteld tijdens de ledenbijeenkomst van de PvdA Tytsjerksteradiel. Ellen Bruins Slot, de huidige fractie-voorzitter, staat op nummer twee.

De eerste 10 van de conceptlijst:

  1. Houkje Rijpstra (Gytsjerk)
  2. Ellen Bruins Slot (Gytsjerk)
  3. Sipke van der Meulen (Oentsjerk)
  4. Margot Erkelens (Burgum)
  5. Rinze Eizema (Burgum)
  6. Saskia van de Werf (Oentjerk)
  7. Han Westerhof (Aldtsjerk)
  8. Jorrit Kingma (Burgum)
  9. Gerrit Zandbergen (Burgum)
  10. Giny Bastiaans – Yedema (Tytsjerk)

Zie voor meer informatie Kandidatenlijst 2014 en concept progr 2014-2018