Door op 10 maart 2015

Het Gesprek van de Wâlden

Jarenlange bezuinigingen zijn uiterst vervelend geweest voor alle Nederlanders, maar het noodzakelijk kwaad begint eindelijk haar vruchten af te werpen, aldus Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Afgelopen zondag was hij te gast bij Het Gesprek van de Wâlden in het Smelnehûs te Drachten, waar hij onderen anderen sprak over de aantrekkende banenmarkt en het belang van de MKB sector in dit proces.

De middag werd georganiseerd door vijf afdelingen van de PvdA in Fryslân en gepresenteerd door Tweede Kamerlid Jacques Monasch, die door zijn eigen inwonerschap van de provincie verbonden is met Fryslân. Muzikale begeleiding werd verzorgd door cultuurcentrum de Wâldsang, die actief is en verscheidene gemeenten in de buurt, waaronder Tytsjerksteradiel. Te gast waren ook Paolo Martina van Museum Drachten, Andries Renema van Cultuurcentrum De Wâldsang en Piet Bonte van Park Vijversburg om te praten over de culturele gesteldheid van Friesland, mede in de aanloop naar de Culturele Hoofdstad van Europa Leeuwarden in 2018.

Minister Asscher zelf ging in op een aantal actuele en meestal gevoelige zaken in de samenleving. Zo sprak hij over antisemitisme, dat momenteel vormen aanneemt die zij al sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer aangenomen heeft. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om ervoor te zorgen dat de Joodse gemeenschap zich ook veilig kan voelen in ons land en dat wij ons daar met z’n allen voor in moeten zetten.
Ook spreekt hij zich uit tegen de recente uitspraak van Mark Rutte dat Syriëgangers simpelweg beter in Islamitische Staat uit de weg geruimd kunnen worden. In tegenstelling tot Rutte spreekt hij zich er juist voor uit dat landen als Nederland ervoor moeten zorgen dat hun onderdanen weer terug kunnen keren en hier berecht worden, vooral wanneer zij beseffen een fout gemaakt te hebben. Daarnaast accentueert hij het belang van goede inlichting over IS, haar doelen en samenleving ontwrichtende gevaar op scholen en binnen de Islamitische gemeenschap zelf. Bij deze inlichting kunnen wij samen, als de samenleving, een grote rol spelen.

Verder waren lokale onderneemsters Janny Reitsema (De Vier Elementen), Derrien Janssen (Friesland Campina) en Janneke Plantinga (kinderopvang) ter plaatse in het kader van de Internationale Vrouwendag. Zij spraken met minister Asscher over hun rol in de bedrijven waar zij werken. Bij het uitvoeren van hun functies benadrukten zij dat zij zich niet zozeer vrouw voelen maar vooral ondernemer. Kwaliteiten die zij allen op prijs stellen zijn innoverend denken en naast het ontwikkelen van beleid ook het uitvoeren hiervan.

Tot slot spraken Johannes Kramer (FNP) en Remco van Maurik (PvdA) over de campagnes voor de Provinciale Statenverkiezingen. Van Maurik, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Provinciale Staten van Friesland, verving lijsttrekker Jannewietske de Vries wegens ziekte. Hij benoemt het belang van de provincie bij het creëren van nieuwe banen. Zo is de PvdA in Friesland van plan de provincie de komende jaren van 10.000 banen te voorzien. Gesterkt door de wijze woorden van minister Asscher, gaan wij door met de campagne, en kijken wij uit naar voorspoedige verkiezingen op 18 maart.