Door op 9 april 2011

Fracties PvdA maken zich zorgen over medewerkers Caparis

De kranten staan de laatste tijd vol over de problemen bij Caparis. De VVD-fracties van de betrokken gemeenten eisen het vertrek van de directie; de SP wil een rekenkameronderzoek. De financiële problemen zijn groot en ook de landelijke ontwikkelingen werken niet mee om van Caparis een gezond bedrijf te maken.

Voor de Partij van de Arbeid-fracties staat voorop dat de 2500 werknemers van Caparis die nu aan het werk zijn en dat ook moeten blijven. Dat gaat niet vanzelf, er zal wat moeten gebeuren.

Een onderzoek is noodzakelijk; wij roepen dan ook de algemene aandeelhouders-vergadering op om akkoord te gaan met een onderzoek, hetzij door de Rekenkamer van Smallingerland, hetzij een ander soort onderzoek. In ieder geval zal helder moeten worden hoe de prestaties van Caparis zijn, vergeleken met andere sociale werkvoorzieningen. Het onderzoek zal zich ook moeten richten op de prijs/kwaliteit-verhouding van de te leveren.
De eerder door de fracties van Achtkarspelen gevraagde bonus/malusregeling moet worden ingevoerd. Gemeenten die minder werk uitbesteden aan Caparis betalen op die manier meer geld en gemeenten die veel werk uitbesteden aan Caparis zijn dan voordeliger uit. Want dat gemeenten nog meer werkzaamheden kunnen uitbesteden aan Caparis is duidelijk, maar dat wordt soms bemoeilijkt door ingewikkelde aanbestedingsregels.

De ingewikkelde structuur van een gemeenschappelijke regeling met een NV-structuur maakt het ook niet gemakkelijk voor de raadsleden om invloed of controle uit te oefenen op het reilen en zeilen van Caparis. Er zal dan ook nagedacht moeten worden over een andere, helderder structuur. De PvdA zal dan op termijn ook vragen om na te denken over meerdere scenario’s.

Op termijn, want de problemen op de korte termijn moeten zo snel mogelijk worden opgelost. Het lijkt er op dat de invoering van de Wet Werken naar Vermogen een jaar wordt uitgesteld, maar dit betekent niet dat het Rijk geen kortingen oplegt. Dat lijkt nog steeds het geval te zijn. Het is dus zaak, in het belang van de Caparis-werknemers de problemen zo snel mogelijk op te lossen.  De Partij van de Arbeid-fracties zullen zich hier optimaal voor inzetten.

Theun Stoker, Jannie Soepboer, Doeke Venema, Theun Nicolai, Sjoukje Akkerman, Bart Bakker, Betty van der Ven, Fimke Hijlkema