Door Margot Erkelens op 8 februari 2014

Eerste campagnedag voor gemeenteraadsverkiezing

Vandaag onze eerste campagne dag. De weergoden waren ons niet goed gezind, maar regen en wind deren een echt PvdA-campaigner niet! Stilstaan bij winkels en een gesprek aangaan met onze (mogelijke) kiezer zat er niet in. Maar als PvdA-er kijken we graag naar de mogelijkheden en naar wat er wel kan!
Dus zijn we in verschillende dorpen en straten van onze gemeente het prachtige magazine “Mei Houkje” gaan bezorgen.

Al die regen is niet goed voor je haar, maar dat hebben we over voor ons doel: zoveel mogelijk het PvdA geluid laten horen en zien.
Volgende week zaterdag, 15 februari a.s., de bijeenkomst in het Skewiel in Oentsjerk.

Ik hoop u daar ook te ontmoeten

Margot Erkelens

Margot Erkelens

Wie ben ik: Margot Erkelens geboren in 1954 in Stadskanaal; Dochter van Jaap en Bets. Ouders wier leven getekend werd door de periode 1938 – 1953 die zij in Indonesië doorbrachten. Zij waren ouders die verantwoordelijkheid namen voor de samenleving waarin ze woonden en werkten en die anderen konden inspireren en motiveren; Moeder van Annemaaike,

Meer over Margot Erkelens