Door Sipke van der Meulen op 23 november 2013

Drank- en Horecawet Verordening Tytsjerksteradiel biedt lokaal maatwerk.

Afgelopen donderdag 21 november kwam in de gemeenteraad de Drank- en Horecawet Verordening aan de orde. Nu schieten veel mensen in de kramp als ze het woord wet en verordening lezen.
Dat is jammer, want niet nodig.

De Drank- en Horecawet regelt dat jongeren onder de 18 jaar per 1 januari aanstaande geen alcohol meer mogen kopen (supermarkt) en nuttigen (horeca). Ook regelt deze wet de verhouding tussen de horeca, de para-commerciële horeca (dorpshuizen etc) en de sportkantines.

In de Verordening DHW van Tytsjerksteradiel wordt geregeld wat er wel mag als uitzondering op de wet (dus met ontheffing).
Eén van de belangrijkste zaken is het houden van Bijeenkomsten van Persoonlijke Aard in de dorpshuizen. Bijvoorbeeld een 25- of 50 jarig huwelijksfeest. Volgens de wet mag dit niet, maar de Burgemeester mag hier uitzonderingen op maken. Zijn voorstel was om dit 12 maal per jaar te doen.

De Federatie van Dorpshuizen schreef daar een brief over en kwam inspreken in de raad. Dorpshuizen doen namelijk regelmatig onderling zaken met de horeca. Het feestje in het dorpshuis en de catering (bv het buffet) door de horeca. En dit beperken tot 12 keer vindt ze erg betuttelend.

Dat is de PvdA-fractie met ze eens en dus hebben we contact gezocht met andere partijen in de raad (FNP en CDA) of ze dat ook vonden. Gezamenlijk hebben we voor elkaar gekregen dat de dorpen zelf mogen bepalen. Daarvoor is tenminste éénmaal per jaar overleg tussen horeca, dorpshuis en dorpsbelang. De burgemeester hakt nog steeds de knoop door.

En zo werd het afgelopen donderdag raadsbreed besloten, tot vreugde van met name de Dorpshuizen.

Is dat nu een bedreiging voor de horeca? In mijn ogen niet en dat heb ik donderdag ook gezegd. Het is een kans om het aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard (privé-feestjes) uit te breiden, zodat zowel de horeca als het dorpshuis daar voordeel bij hebben. Een verordening een beperking? Welnee, een kans!

Sipke van der Meulen

Sipke van der Meulen

Wat houdt me bezig In de fractie zie ik mij als een generalist. Ik lees en zie veel en denk aan veel onderwerpen een bijdrage te kunnen leveren. Natuurlijk heb ik specifieke interesses. Daarbij laat ik mij behoorlijk inspireren door denkbeelden over een leefgemeenschap zoals die zich in de Trynwâlden ontwikkelt. Dat is ook de

Meer over Sipke van der Meulen