Door Houkje Rijpstra op 10 november 2013

Diel útmeitsje fan lanlike partij; foar- of neidiel?

12.00

Normal
0

21

false
false
false

NL
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standaardtabel;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Woansdei 6 novimber wie minister Lodewijk Asscher fan sosjale saken yn Fryslân. Fansels foar de kommende gemeenteriedsferkiezings yn Ljouwert, It Hearrenfean en De Fryske Marren, mar PvdA-ministers en –steatssiktarissen romje by ditsoarte gelegenheden hieltyd faker ek tiid yn foar ynformele petearen mei partijgenoaten. Sadwaande wiene Ellen Bruins Slot en ik útnoege om mei Asscher en steatssiktaris Martin van Rijn te iten. Underwilens koene we – mei oare wethâlders en fraksjefoarsitters – mei beide hearen prate oer benammen de wizigingen yn soarch, partisipaasje en jeugdsoarch, de saneamde desintralisaasjes.

Bijeenkomst wethouders en fractievoorzitters met minister Asscher

Bijeenkomst wethouders en fractievoorzitters met minister Asscher

It wie in goed, iepen en noflik petear. Asscher en Van Rijn wiene earlik oer de dilemma’s en hiene begryp foar de soargen dy’t der by gemeentes binne, benammen oer de finansjele risiko’s fan dizze grutte taken dy’t op de gemeenten ôfkomt. Mar it gong ek oer de gefolgen foar minsken dy’t ôfhinklik binne fan soarch of in útkearing; wat betsjut it as gemeenten mei tusken 15 en 25% minder jild deselde taken útfiere moatte? It is harren dúdlik dat gemeenten wol frijheid hâlde moatte om op eigen wize dit yn te follen, jou fertrouwen dat gemeenten ek it bêste foar hawwe mei har ynwenners, hâld yn ‘e gaten dat jildtekoart net liedt ta skea, mar lit wol los. Dat wie it boadskip fan de regionale politisi. Ek ha wy derop oantrune om benammen by de partisipaasjewet rekken te hâlden mei regionale ferskillen yn Nederlân. Hjir hawwe bygelyks relatyf folle mear minsken in yndikaasje foar de sosjale wurkfoarsjenning, wylst yn ús omkriten ek folle minder bedriuwen binne om dizze minsken aanst in gewoane baan te jaan.

 

Houkje Rijpstra en Ellen Bruins Slot op de foto met minister Asscher

Houkje Rijpstra en Ellen Bruins Slot met minister Asscher

We ha fan de gelegenheid gebrûk makke om ek nochris oan te jaan hoe ûngelokkich we binne mei de kar op dit momint foar de JSF, it fleantúch dat oer in pear jier de F16 ferfange moat. Fansels binne we wiis mei de wurkgelegenheid op fleanbasis Ljouwert en moat dy ek foaral bliuwe, mar sjoen de grutte ûnsekerheid oer lûd en kosten fan de JSF, fynt de Fryske PvdA – en dan benammen de gemeenten dy’t om de fleanbasis hinne lizze – in definitive kar foar dit fleantúch net út te lizzen.

Ellen en ik ha minister en steatssiktaris witte litten de oanpak fan ditsoarte ynformele petearen tige op priis te stellen. Je kinne sa yn lyts fermidden goed meiinoar trochprate en fan inoar hearre hoe’t saken belibbe wurde. Ik tink dat it ek foar ditsoarte saken goed is om part te wêzen fan in lanlik operearjende partij. Wy binne der fansels foar Tytsjerksteradiel, mar troch de koarte linen nei ús Haachske fertsjintwurdigers, kinne we dêr ús lûd goed hearre litte en der wurdt rekken mei ús hâlden. Fansels krije je net altyd je sin, mar we wurde wol heard.

Partijgenoate Gerda Postma, fraksjefoarsitter yn de ried fan Achtkarspelen, hat de fermiende tsjinstelling dy’t lokale partijen hieltyd wer opsmite (“wy binne der foar ús gemeente, lanlike partijen allinnich mar foar lanlike tema’s”) hiel moai ferwurde:

Bij Den Haag aan de touwtjes?

Als lokale afdeling van een landelijke partij wordt mij wel eens, overigens ten onrechte, verweten dat we doen wat onze partij in Den Haag ons oplegt. Met name de lokale en regionale partijen vinden het nogal fijn om dit te blijven roepen. Vanuit de gedachte dat als je iets maar v…aak genoeg roept, dat het dan vanzelf wel wel waar wordt.

We zijn een ledenpartij en dat betekent dat de leden bij ons de meeste beslissingen nemen. Zo wordt de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen door de leden van de afdeling vastgesteld. Dit geldt ook voor het coalitieaccoord op het moment dat we mee gaan doen in het college. De raadsleden en evt. wethouders leggen ook verantwoording af aan de leden. We doen dat ieder jaar en zo vaak als nodig tussendoor.

Is er dan geen verschil met een lokale of regionale partij? Jazeker, is er verschil! De PvdA heeft een groot kennisnetwerk waardoor veel informatie wordt uitgewisseld, regelt opleidingen en informatiebijeenkomsten. Ook zijn er diverse werkgroepen en heel belangrijk, mogen de leden van de lokale afdeling ook europees, provinciaal en landelijk meestemmen over allerlei belangrijke zaken. Leden hebben dus zowel europees, landelijk, provinciaal als lokaal stemrecht.

Voor lokale politici zijn er nog meer voordelen. We hebben korte lijntjes met onze europese, provinciale en landelijke politici. Dit betekent dat we onbedoelde uitwerkingen van het landelijke beleid bespreekbaar kunnen maken zodat dit zonodig tot aanpassingen kan leiden. Ook kunnen we bepaalde knelpunten in onze gemeente gemakkelijk onder de aandacht brengen. Desgewenst komen onze kamerleden of bewindspersonen op werkbezoek zodat ze zelf in gesprek kunnen gaan met inwoners en ondernemers uit de gemeente. En dit geldt uiteraard ook voor onze Provinciale en Europese politici.

We zijn allemaal lid van de PvdA omdat we dezelfde idealen delen. Dat verbindt ons. Afhankelijk van de coalitie waarin we zitten alsmede van of we europees, landelijk, provinciaal of lokaal actief zijn, lukt het ons in meer of mindere mate onze idealen ten uitvoer te brengen. We helpen elkaar dan de ruimte te zoeken die compenseert wat we elders noodgedwongen moeten laten liggen. Neem bijvoorbeeld de werkloosheid. Door de crisis en de landelijke hervormingen loopt deze op, provinciaal investeren we nu extra in de werkgelegenheid om dit deels op te vangen. Lokaal sluiten we daar op aan door samen te werken aan werk, zoals onlangs is vastgelegd in het pact van de arbeid. Op die manier kunnen we toch nog veel doen. Zo ook voor armoedebeleid. Het aantal mensen wat onder de armoedegrens leeft, neemt toe. Landelijk stellen we er extra geld voor beschikbaar. Lokaal geven de PvdA-politici daar invulling aan zodat armoede zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Heeft het dan ook nadelen om lokaal actief te zijn voor een landelijke partij? Ik hoop het niet! Ik hoop dat u ons beoordeelt op wat wij willen en doen met en voor onze gemeente. Ik hoop dat u ons beoordeelt op het vertrouwen wat u in ons heeft. Ik hoop dat u de gemeentepolitiek belangrijk vindt en waardering wilt geven door met de gemeenteraadsverkiezingen uw stem uit te brengen!! Dat kan in De Fryske Marren, Heerenveen en Leeuwarden al op 13 november. In de overige gemeenten vinden de verkiezingen in maart 2014 plaats!

Normal
0

21

false
false
false

NL
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standaardtabel;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra wie fan april 2006 tot 1 septimber 2017 PvdA-wethâlder by de gemeente Tytsjerksteradiel. Derneist wie se de twadde loko-boargemaster. Yn har portefúlje hie se û.o. Kultuer, Duorsumens en Frysk. Per 1 september 2017 is Houkje Rijpstra benoemd tot algemeen directeur van de Vereniging Circulair Fryslân.

Meer over Houkje Rijpstra