Door Ellen Bruins Slot op 21 december 2012

De Viersprong, Gytsjerk.

De PvdA fractie heeft middels een motie alle belanghebbenden in en om het centrum opgeroepen om gedragen plan te maken. We hebben vertrouwen in de kracht van burgers.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 20 december 2012 werd duidelijk dat het college de aanvraag tot verandering van de bestemming van de Viersprong wat de Raad betreft niet meer kan afwijzen. De meerderheid van de Raad ziet geen weg terug meer door de gevolgde juridische periodes. Nadat het college het besluit neemt, voor 8 januari 2013,  kan de heer Tomey met zijn woonzorgcentrum starten.

Voor het dorp blijven vele problemen onopgelost. Het centrum, een ontmoetingsplek, zaal, ruimte voor verenigingen ontbreekt. De PvdA fractie heeft er begrip voor dat dit een bittere pil is voor Gytsjerk.

Daar staat tegenover dat Dorpsbelang zeer actief is geweest de afgelopen tijd, en wel heeft aangetoond dat er mensen zijn in Gytsjerk, die de handen uit de mouwen willen steken om er weer wat van te maken.
We hebben middels een motie opgeroepen dat alle belanghebbenden in en om het centrum om de tafel gaan om een gedragen plan te maken. De opmerking van een Raadslid, dat we blij willen maken met een dooie mus, snappen we wel, maar ondersteunen we niet. We hebben vertrouwen in de kracht van burgers.

Onze motie betekent overigens niet dat Dorpsbelang Gytsjerk nu de hete kolen uit het vuur moet gaan halen. De oproep is gericht aan alle belanghebbenden, met de kanttekening dat een ieder water bij de wijn moet willen en kunnen doen. DB Gytsjerk is de enige belanghebbende zonder financieel-economisch belang, en zij krijgen door deze motie wel een mandaat op de rol van voortrekker op zich te nemen, met steun van het college.

Wij achten de kans groot dat zij een verbindende rol kunnen spelen.

Indien nodig kunnen zij ervoor kiezen een onafhankelijk voorzitter te vragen deze taak op te pakken.

We gaan er vanuit dat DB Gytsjerk in het dorp alle steun krijgt die ze nodig heeft om de regie deze taak op te pakken. Want het probleem in Gytsjerk is niet zo eenvoudig op te lossen, als dat zo was stond er al lang een nieuw centrum! En daar hebben we een ieder bij nodig.

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot