Door Rinze Eizema op 1 juli 2017

De Symen Halbeswei

In juli 2014 is er vanuit Suwâld een burgerinitiatief opgestart om de op Symen Halbeswei de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Dit initiatief is toen door 223 mensen ondertekend.

Er zijn maatregelen genomen; 2 kruisingen zijn verhoogd en obstakels in de bermen aangebracht. Uit metingen bleek dat de gemiddelde snelheid van het verkeer op deze weg hierdoor afgenomen is.

Toch bleek uit een enquête dat men niet positief was over de maatregelen, men gaf de voorkeur aan een aan te leggen vrij liggend fietspad (kosten ca 1 ½ miljoen), verbreding van de weg naar 4 meter of een aantal passeerstroken.

De 1e optie viel af vanwege de hoge kosten, we kunnen niet het hele budget voor verkeersveiligheid besteden aan 1 weg, er zijn in onze gemeente tenslotte meer wegen die de omwonenden graag aangepast zien. Bleef over verbreding van de weg of passeerstroken.

Van beide voorstellen is het twijfelachtig of het een verbetering is, Een bredere weg zorgt voor meer snelheid, en passeerstroken zorgen aan het einde van deze verbredingen weer voor versmallingen en even zoveel gevaarlijke situaties. Reden dat wij uiteindelijk ook tegen deze oplossing zijn. Als we als gemeente geld uitgeven moet dit ook effectief zijn anders is het weggegooid geld.

Voorlopig blijft wat ons betreft de Symen Halbeswei dan ook zo die nu is.

Intussen moeten we natuurlijk blijven zoeken naar andere betaalbare oplossingen. Suggesties horen we graag.

Rinze Eizema

Rinze Eizema

Wie ben ik? In 1949 ben ik geboren in Sneek en opgegroeid in Bolsward. Na de lagere school MULO en LTS ben ik naar een school in Rotterdam geweest en heb daar de opleiding van procesoperator gevolgd. In 1968 ben ik naar Sumar gegaan en in 1977 toen ik Christien leerde kennen hebben we een

Meer over Rinze Eizema