11 mei 2013

DE PARLEMENTAIRE ENQUETE

Bij heel ingewikkelde en vaak ook langdurige incidenten, stelt de Tweede Kamer een Parlementaire enquete in. Zo is vorige week een Parlementaire enquetecommissie aan de slag gegaan om de komende anderhalf jaar onderzoek te doen naar het stelsel van onze woningbouwcorporaties.

Daarbij onderzoeken ze ook de gang van zaken rond vele incidenten van de afgelopen 20 jaar. Zoals de grote financiele problemen bij woningcorporatie Vestia en het incident rond de aankoop van een cruiseschip Rotterdam door woningbouwcorporatie Woonbron. Vooral door deze en andere incidenten zijn in de politiek veel vragen gerezen over het stelsel van onze woningcorporaties.

Ook gaat deze commissie kijken naar de positie van huurders en woningzoekenden. En wat is de invloed van het overheidsbeleid op woningbouwcorporaties? Hoe zijn de problemen met integriteit ontstaan; hoe kan het dat er onverantwoorde risico’s zijn genomen en wat leren we van de conflicten die er zijn gerezen……..
Dit alles moet een goed beeld opleveren van ons stelsel van woningcorporaties! Daarom gaat de commissie tot twintig jaar terug in de tijd. Eerst wordt alle mogelijke informatie verzameld en worden deelonderzoeken uitgevoerd.

Daarna worden de openbare verhoren voorbereid. Deze zullen rond de zomer van 2014 worden gehouden. Pas als de openbare verhoren worden gehouden, ontstaat er door de media brede interesse voor wat er boven water komt.

Hoop op een goed resultaat!

Zie ook:
www.hallofryslan.nl
www.lutzjacobi/twitter.com