Door Ellen Bruins Slot op 18 oktober 2013

De drie decentralisaties: Jeugd, Zorg en Participatie

In de Raad van donderdag 17 oktober 2013 is veel informatie verstrekt over de voortgang van de drie decentralisaties. Deze informatie is terug te lezen op de site van de gemeente.

Het doel van de behandeling was de Gemeenteraad bijpraten over de ontwikkelingen. In november praat de Raad er weer over en geven de fracties richting aan. (Opiniërend).

De fractie van de PvdA heeft vier aandachtspunten/vragen meegegeven  aan het college.

  1. Het transitie arrangement Jeugdzorg wat de gemeente met het Rijk moet afspreken is zo kort dag, dat wij wellicht te kort tijd hebben om erop te reageren. Afspreken voor voorlopig een jaar heeft onze voorkeur, zodat we in dat jaar kunnen bijsturen indien nodig.
  2. In het Primair onderwijs wordt er provinciaal samengewerkt, evenals in de Jeugdzorg. In het Voortgezet onderwijs vallen wij onder de regio Zuid-Oost, terwijl er ook een heel aantal kinderen naar Leeuwarden gaan, een andere regio. Zou provinciaal samenwerken hier niet ook het meest pragmatisch zijn?
  3. In hoeverre worden de drie decentralisaties integraal opgepakt? In de Jeugdzorg komt de term regioteam voorbij, en ook in de Zorg valt een soortgelijke term. In de Participatie vinden wij dit niet terug. In hoeverre is het zinvol om teams voor alle drie de decentralisaties te laten werken, en zou dat meerwaarde geven?
  4. De raad heeft een controlerende rol. Bij deze ontwikkelingen is het de bedoeling dat mensen door samenredzaamheid en participatie elkaar versterken, maar dat ze dat ook op hun eigen manier kunnen gaan doen. De verantwoording komt meer bij de mensen zelf te liggen. Dit gebeurt op basis van vertrouwen. Hoe gaan wij als raad onze controlerende functie dan invulling geven?

Het college heeft deze vragen en aandachtspunten meegenomen in de voorbereiding naar de opiniërende vergadering in november.

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot