23 februari 2014

Dagboek van een lijsttrekker deel 6: Voorzieningen toekomstbestendig

23 februari 2014
Krimpende bevolking, minder kinderen, vergrijzing, te kort aan vrijwilligers. Het is niet niks wat zich volgende de prognoses de komende decennia gaat afspelen, ook in Tytsjerksteradiel. Onze 17 dorpen zullen zich moeten instellen op en aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Natuurlijk is de eerste reactie voorspelbaar: we willen houden wat we hebben. Aan verenigingen, winkels, instellingen en voorzieningen. Tegelijk zien we dat alles houden zoals het nu is, geen realistisch beeld is. Wat dé oplossing is, weet niemand, maar dat we na moeten denken over nieuwe vormen, is logisch.

Kijken waar in dorpen slimme verbindingen mogelijk zijn, ligt voor de hand. Zo kon in Noardburgum een multifunctioneel centrum gebouwd worden omdat peuterspeelzaal, kinderopvang, fysiotherapeut en dokter mee wilden doen. En zette heel Aldtsjerk zich in om het verouderde dorpshuis Oerein een geweldige opknapbeurt te geven. Kon Earnewâld een basisschool behouden door er een samenwerkingsschool van te maken, waar kinderen ongeacht hun achtergrond zich thuis voelen. Zou Jistrum zijn gymzaal kunnen behouden én een mienskipsromte kunnen krijgen wanneer muziekvereniging Joost Wiersma hier zijn oefenruimte maakt. En zou in Gytsjerk de positie van de bibliotheek versterkt kunnen worden door de gewenste mienskipsromte daarbij onder te brengen.

Zo maar een greep uit zaken die nu al spelen, maar er is veel meer mogelijk. Daarvoor hebben we de dorpen hard nodig, met alle creativiteit, inzet en samenhang die daar zit. Wat een gemeentebestuur kan en moet doen is de omstandigheden creëren en het vertrouwen geven dat nodig is om oplossingen te bedenken en zaken los te laten.

Yné Mande, Tytsjerk

Ook Dorpshuis Yn ‘e Mande in Tytsjerk is toekomstbestendiger gemaakt met een forse energiebesparingsslag.

Een actie waar ik in dat verband trots op ben, is het verduurzamen van onze elf dorpshuizen. Met geld van de provincie en geld dat wij voor onderhoud van deze belangrijke voorzieningen beschikbaar hebben, is er de afgelopen tijd een enorme slag gemaakt om de soms verouderde gebouwen te isoleren en van bijvoorbeeld led-verlichting te voorzien. Hierdoor zal de energierekening behoorlijk naar beneden gaan en wordt het voor dorpen gemakkelijker om de exploitatie van het dorpshuis rond te krijgen. Extra pluspunt daarbij is dat deze werkzaamheden allemaal door lokale bedrijven zijn uitgevoerd!

Dat is een voorbeeld van de inzet die van de gemeente verwacht mag worden. Het uiteindelijke open houden van voorzieningen drijft echter op de dorpsgemeenschap, dat er zoveel mogelijk gebruik van moet maken, zich op vrijwillige basis daarvoor moet inzetten; kortom, het dorp bepaalt uiteindelijk of er toekomst is.