Door Houkje Rijpstra op 26 januari 2014

Dagboek van een lijsttrekker deel 2: Burgum en Europa

Normal
0

21

false
false
false

NL
X-NONE
X-NONE

26 januari 2014

Lekkere werkweek achter de rug met positieve en constructieve gesprekken. Een groot deel ging over de veranderingen in zorg voor bijvoorbeeld gehandicapten en ouderen, werk en jeugd met problemen. Dat is ook niet zo gek, want het merendeel van die taken gaat – als het rijk haar planning haalt al op 1 januari 2015 – over naar de gemeente. Ik zal er later dieper op ingaan hoe wij dat als PvdA, ook in Tytsjerksteradiel, voor ons zien. Maar één ding mag duidelijk zijn: zorg moet zo dicht mogelijk bij mensen worden geregeld en – zo lang mogelijk – moeten mensen die hulp nodig hebben, zelf de regie over hun problemen houden.

In het nieuws kwam deze week mijn 12e plaatsje op de verkiezingslijst voor het Europees Parlement. In iedere provincie heeft de Partij van de Arbeid mensen benaderd die worden gezien als de lokale gezichten van de sociaal-democratie om als een soort steunbetuiging op de lijst te gaan staan. Ik vond het verzoek vanuit Den Haag en vanuit het gewest Fryslân eervol, vanwege het bovenstaande, maar ook omdat ik samenwerking in Europees verband erg belangrijk vind. Met mijn naam op de lijst betuig ik dus als het ware adhesie aan de uitstekende kandidaten die vanuit de PvdA Nederland in Brussel gaan vertegenwoordigen. Het belang van Europa, zeker voor onze economische positie, is zo belangrijk dat een sterke sociaal-democratische invloed beslist van groot belang is.

Ga ik nu naar het Europees Parlement als ik voldoende stemmen krijg? Nee, dat is niet de bedoeling. Zoals ik heb uitgelegd moet mijn plaats op de lijst gezien worden als steun aan onze mensen. Onder leiding van Paul Tang gaat er een prima delegatie komen, is mijn overtuiging. Nu bestaande uit 3 mensen, het zou fantastisch zijn als dat er meer worden, al acht ik 12 niet echt realistisch…

Nee, ik blijf heel graag in Burgum, in Tytsjerksteradiel om daar de komende 4 jaar in gemeenteraad en college het werk voort te zetten waar we de afgelopen jaren op hebben ingezet. Met voor mij de nadruk op het blijven van een sociale gemeente, met een goed beleid om armoede te bestrijden, met het maken van goede keuzes nu zorg en werk vooral een verantwoordelijkheid van de gemeente worden en doorgaan met ons succesvolle beleid om de gemeente, vooral in het belang van de inwoners, duurzamer te maken.

Wat dat laatste betreft weer een fraaie waardering de afgelopen week: door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd Tytsjerksteradiel uitgeroepen tot een van de vijf meest inspirerende Millenniumgemeenten van Nederland! Met slimme ideeën, weinig geld maar veel creativiteit zitten we al jaren – tussen allerlei grote gemeenten – in de top van Nederland en dat wordt gezien. Ik ben daar trots op!

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra wie fan april 2006 tot 1 septimber 2017 PvdA-wethâlder by de gemeente Tytsjerksteradiel. Derneist wie se de twadde loko-boargemaster. Yn har portefúlje hie se û.o. Kultuer, Duorsumens en Frysk. Per 1 september 2017 is Houkje Rijpstra benoemd tot algemeen directeur van de Vereniging Circulair Fryslân.

Meer over Houkje Rijpstra