Door Sipke van der Meulen op 25 mei 2013

Caparis ontdaan van WdV

Begin mei werd de fractie geïnformeerd over het vertrek van Caparis-baas Wilco de Vreeze. Hij heeft zich niet aan schriftelijk vastgelegde afspraken gehouden en heeft toch gemeend via zijn detacheringsbureau nog wat bij te moeten verdienen. Schande!

Op 6 mei worden we in Drachten bijgepraat door de Raad van Commissarissen (RvC) van Caparis.

Onze partijgenoot Tjeerd van der Zwan heeft prima werk geleverd door vertrouwelijk te luisteren naar een tweetal “klokkenluiders”, het begin van een onderzoek door BING. BING is het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. Feiten zijn aan het licht gekomen, maar er is mogelijk meer aan de hand.

De acht PvdA fracties pleiten in een persbericht voor nader en diepgaand onderzoek.
Twee weken later vraagt Doeke Fokkema (CDA-wethouder) input van de raadsfracties voor de vergadering (AvA) met alle 8 aandeelhoudende gemeenten. Wij dragen drie punten aan:

  • wil kijken naar de structuur waarbinnen gewerkt wordt plus de eigen rol van AvA en RvC
  • neem als AvA de leiding over het onderzoek en kijk ook naar de RvC
  • wij vragen ons af of het nodig is om voor een halfjaar een interim-directeur aan te trekken.

Tijdens onze raadsvergadering ’s avonds op 23 mei blijkt dat alleen de fracties van PvdA en CDA vragen meegegeven hebben aan wethouder Fokkema. In het vragenhalfuurtje vragen we naar de afloop van de AvA vergadering in de ochtend.
Onze vragen zijn in de AvA vergadering als ingekomen stuk aan de orde geweest en de eerste twee punten worden gehonoreerd. Er komt wel een interimdirecteur.
Aansluitend meent de VVD-fractie nog een serie vragen af te moeten vuren op de hen bekende agressief klinkende en suggestieve wijze.

Bewuste mosterd na de maaltijd onder het mom van transparantie; niet aanwezig zijn bij de Informatieve bijeenkomst op 6 mei, geen vragen meegeven aan het AvA-lid en voor de bühne als onwetende misbaar maken zonder met feiten te komen om dat misbaar te onderbouwen.

Bij Caparis lopen dappere mensen rond die het aangedurfd hebben hun mond open te doen. Zij verdienen optimale bescherming van de hun beloofde vertrouwelijkheid. Wie weet zijn er meer mensen die zich op die condities durven te melden. Want alleen op die manier kan licht schijnen op uiterst creatieve, maar verhullende, constructies van mensen die zich willen verrijken.

We hebben diep respect voor de mensen bij Caparis die het werk gaande houden terwijl er zo in je eigen bedrijf gehandeld wordt en er zo beschuldigend over je gesproken wordt.

Sipke van der Meulen

Sipke van der Meulen

Sipke van der Meulen

Wat houdt me bezig In de fractie zie ik mij als een generalist. Ik lees en zie veel en denk aan veel onderwerpen een bijdrage te kunnen leveren. Natuurlijk heb ik specifieke interesses. Daarbij laat ik mij behoorlijk inspireren door denkbeelden over een leefgemeenschap zoals die zich in de Trynwâlden ontwikkelt. Dat is ook de

Meer over Sipke van der Meulen