Door Peter van de Hoef op 13 juli 2017

Reliëf Troelstra naar Burgum

In de raadsvergadering van 13 juli 2017 heeft het college aangegeven dat het koperen reliëf van Pieter Jelles Troelstra zeer welkom is in Tytsjerksteradiel, het district waarvoor Troelstra in 1897 in de Tweede Kamer verkozen werd.

Op dit moment is het kunstwerk op het gemeentehuis van Stiens maar door de opheffing van deze gemeente per 2018 is het daar overbodig geworden.

Peter van de Hoef

Peter van de Hoef

Hallo, Mijn naam is Peter van de Hoef. Ik ben geboren (1951) en getogen in Gelderland, woon vanaf 1987 in Fryslân en sinds 1989 in Burgum. Ik heb 2 prachtige kinderen die hun weg in het leven inmiddels gevonden hebben. Ik heb mijn hele werkzame leven bij Staatsbosbeheer gewerkt en daar veel kansen gehad om

Meer over Peter van de Hoef