Door Ellen Bruins Slot op 19 mei 2017

BoatFunSports onder voorwaarden op Burgumer Mar

Voor PvdA fractie een discussie punt: wat weegt zwaarder? Rust en ruimte op de Mar  of het plezier van voornamelijk jongeren die van snel varen houden?

Verschillende mensen, verschillende wensen. Verschillende hobby’s.

Er is nog meer water in onze gemeente, bijvoorbeeld de Leijen en de Alde Feanen. Dus rustige plekken blijven er wel in de buurt. Het karakter van de Mar, daar past snel varen vanuit onze toeristische visie niet bij. Dat klopt, tot op heden was dat niet mogelijk.

Dit initiatief komt van onder meer de Camping aan het meer. Men wil graag aantrekkelijk zijn voor een andere doelgroep. En denkt dat dit ook meer economische ontwikkeling zal geven. Zoals het College stelt: op voorhand zeggen we daar geen nee tegen. Daar kan de fractie zich in principe wel in vinden.

Wel vraagt de PvdA fractie zich af of de Burgumer Mar de beste plek is om snel te varen. Wat doet het met de waterkwaliteit? Komt er nog meer Blauwalg, door meer verontreiniging van benzine, of heeft dat niks met elkaar te maken? Veiligheid, hoe borg je dat bij grotere snelheden? Is dit rustige en natuurlijke meer, wat niet intensief gebruikt wordt, niet juist mooi om rustig te houden?

Het voorstel om voor de Westkant van de Mar te kiezen vinden wij logisch. Daar zit de Camping en kan men van de faciliteiten gebruik maken. Maar het amendement van de VVD om ook ’s avonds te mogen varen vinden wij te ver gaan.

Conclusie: er zijn net zoveel argumenten om vóór het snel varen te kiezen, als ertegen.

Zo hebben wij dus ook gestemd: twee vóor, twee tegen. Rinze heeft nog toegelicht dat hij niet tegen snel varen is, maar niet op deze plek. Margot gaat voor de rust op de Mar.  Saskia en Ellen vinden dat de Provincie maar moet gaan uitzoeken wat de mogelijkheden zijn op de Burgumer Mar en hoe kan worden voldaan aan de gestelde eisen voor veiligheid en het voorkomen van overlast. Zij volgen het collegevoorstel, inclusief een kritische evaluatie na twee jaar.

Zoals gezegd: verschillende mensen, verschillende wensen!

Het voorstel is met 14 stemmen voor aangenomen.

 

 

Ellen Bruins Slot

Ellen Bruins Slot

Waar kom ik vandaan en waarom politiek? Opgegroeid in de Zaanstreek, ben ik via de Flevopolder in 1997 in Fryslân komen wonen. Eerst in Leeuwarden en na een verkenning van de omgeving hebben we gekozen voor onze mooie gemeente. Het bevalt ons, mijn man Erik en onze drie dochters, uitstekend in Gytsjerk. Alle basisvoorzieningen voorradig,

Meer over Ellen Bruins Slot