29 oktober 2013

Bijeenkomst van het PvdA-Vrouwennetwerk Fryslân

In het kader van de gemeentelijke herindelingen zijn er op 13 november in een aantal Friese gemeenten verkiezingen. Op zaterdag 2 november aanstaande organiseert PvdA-Vrouwennetwerk Fryslân daarom een Friese campagnebijeenkomst.

De arbeidsmarkt staat sterk onder druk in deze economische zware tijd. Hoe kunnen we de positie van vrouwen op de Friese arbeidsmarkt verbeteren? Jeugdwerkloosheid staat hoog op de politieke agenda. Wat kunnen we in Friesland doen aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid? Hoe is het voor jongeren om een plek op de arbeidsmarkt te veroveren? Sluit het onderwijs voldoende aan op de arbeidsmarkt en hoe zien jongeren hun toekomst m.b.t. werk? Graag horen wij van de deelnemers waar zij tegen aan lopen bij het vinden van een baan.

Graag gaan wij hierover met elkaar in discussie. Het is goed om van de sprekers politici te horen hoe zij vanuit hun positie hier tegen aan kijken. De uitkomsten van de middag, en de conclusies kunnen zij meenemen in hun politieke werk in Den Haag, Brussel, Leeuwarden.

PvdA-Vrouwennetwerk Fryslân nodigt jullie uit om allemaal in ieder geval één (liever meer) introducé mee te nemen, zodat er een gevarieerde discussie kan worden gevoerd. Vrouwen die niet lid zijn van de PvdA zijn in het bijzonder welkom.

Deelname is gratis!

Zie voor meer informatie ook de agenda!

PvdA-Vrouwennetwerk Fryslân