12 mei 2015

Bezoek Dorpsbelang Wyns/Bartlehiem

Gisteravond zijn Saskia van der werf, Rinze Eizema en Ellen Bruins Slot 0p bezoek geweest bij Dorpsbelang Wyns/Bartlehiem.

De verkeerssituatie in beide dorpen vraagt aandacht, er wordt veel te hard gereden. Ook is het aantal auto’s in de spitstijden onverwacht hoog. Schijnbaar wordt de weg gebruikt als doorgaande route naar Leeuwarden. In Wyns zijn er verkeersmaatregelen afgesproken die dit voorjaar worden uitgevoerd. In Bartlehiem is een verkeerscommissie bezig een goede oplossing te bedenken, waarbij er met verschillende belangen rekening wordt gehouden. Op dit moment is Veilig verkeer Nederland hierbij betrokken, zij maken een specifiek advies. Bij deze organisatie is veel ervaring met wat werkt en wat niet.

Na een kopje thee bij de voorzitter van DB, Lutsen Kooistra thuis, met een prachtig uitzicht op de Ee en de velden daarachter, maken we een kuierke langs de weg waar het om gaat. Het wordt wel duidelijk dat deze weg smal is met weinig uitwijkmogelijkheden en zachte bermen. Bij wandelen langs de weg is het oppassen geblazen, terwijl dat voor de bewoners van de Herbergier vaak lastig is. Het is prima dat de verkeerscommissie bezig is een plan te maken wat effectief is en draagvlak heeft in het buurtschap. En hopelijk ook realistisch en betaalbaar is!

In Wyns is al enkele jaren geen school meer. Op onze vraag hoe dit uitpakt in het dorp, komt het antwoord dat de kinderen in het dorp elkaar veel minder goed kennen, doordat ze in verschillende dorpen naar school gaan. De binding onder de jeugd is hierdoor steeds minder. Er is wel een teensclub in de skule. Doordat de kids elkaar niet goed kennen, loopt dit wisselend.

Verder is er enige zorg voor de arbeidershuisjes bij de melkfabriek in Bartlehiem. Deze twee rijtes huisjes zijn karakteristiek voor dit buurtschap en het zou zo mooi zijn als ze behouden blijven. Momenteel zijn ze particulier eigendom, er worden ze ook als vakantiewoning gebruikt.

Al met al een informatieve avond!

Ellen Bruins Slot