Door Rinze Eizema op 24 april 2008

Bestemmingsplan Earnewâld

Ter plaatse, samen met andere fractievertegenwoordigers hebben we de situatie bekeken en met mensen gesproken, die er nu woonden. Het plan behelsde woningbouw op slechts een paar meter afstand van hun huis, bovendien zouden deze woningen ca. 2 keer zo hoog worden. Op dat moment was niemand erg enthousiast over het plan.

Het bestuur van dorpsbelang was voorstander, in een dorp als Earnewâld betekent een uitbreiding met 8 woningen natuurlijk wel iets.

Je moet dan gaan afwegen en komt tot de conclusie dat een inbreidingsplan wat meer rekening zou moeten houden met de bestaande bebouwing. Overlast is natuurlijk nooit te voorkomen, maar in dit geval ging het ons te ver.

Tijdens de raadsvergadering eind 2007, waar over dit voorlopige bestemmingsplan werd gesproken en waar diverse insprekers hun woordje deden, onder wie de projectontwikkelaar, bleken de overige fracties uiteindelijk toch voor te stemmen. Een slag verloren, maar niet de oorlog.

Op uitnodiging van een paar benadeelde Earnewaldsters zijn enkele raadsleden nog eens ter plaatse geweest en toen er een maquette gemaakt werd om de situatie wat aanschouwelijker te maken was men uitendelijk toch weer niet zo blij met het plan. Men vond het toch wel erg massief en hoog en niet echt passend bij een klein dorp.

Toen ik links en rechts deze geluiden hoorde er op aangedrongen om dit plan dan opnieuw op de agenda te zetten. Gelukkig bleek nu ook in de raad iedereen tegen te stemmen. Op zich natuurlijk jammer voor het dorp, maar wanneer mensen “yn e knipe” komen is er altijd de PvdA die voor hen opkomt.

Nu wachten op een plan met wat meer respect voor de bestaande woningen.

Rinze Eizema

Rinze Eizema

Wie ben ik? In 1949 ben ik geboren in Sneek en opgegroeid in Bolsward. Na de lagere school MULO en LTS ben ik naar een school in Rotterdam geweest en heb daar de opleiding van procesoperator gevolgd. In 1968 ben ik naar Sumar gegaan en in 1977 toen ik Christien leerde kennen hebben we een

Meer over Rinze Eizema