Door Rinze Eizema op 23 mei 2016

Basisinkomen

Woensdag 18 mei hebben we als PvdA samen met GroenLinks een avond georganiseerd om hierover eens van gedachten te kunnen wisselen. Er waren ca 30 mensen aanwezig uit Burgum en wijde omgeving. Jan Atze Nicolai (raadslid GL Leeuwarden) en Brigitte Scheepsma (raadslid GL Tytsjerksteradiel) hielden een inleiding hierover. Voordeel van een basisinkomen is dat er veel uitvoeringskosten door controle enz. bespaard worden.

De financiële haalbaarheid wordt echter verschillend over gedacht. Bij een echt basisinkomen gaat het om een maandelijks bedrag voor iedereen vanaf 18 jaar. De hoogte zou genoeg moeten zijn om als alleenstaande zelfstandig te kunnen leven en dan zit je al gauw op 1500 euro. Bijverdienen is vrij, maar zal wel zwaarder belast moeten worden.

De zaal deed goed mee in de discussie en een van de vragen was hoe iemand die door handicaps niet in staat is om bij te verdienen zich zou moeten redden bij een lager basisbedrag, een terechte vraag, immers toeslagen zouden ook vervallen. Ook werd gesteld dat de sociale zekerheid de laatste decennia behoorlijk is afgebroken en dat het risico ook aanwezig is dat het basisinkomen bij economische tegenspoed verlaagd wordt.

Het grote voordeel is dat je dus zelf kunt bepalen wat je doet en hier ook volkomen vrij in bent. Geen controle, geen verantwoording, geen sollicitatieplicht. Het klinkt haast te mooi. Maar in een samenleving waar niet voldoende betaald werk is voor iedereen misschien toch een optie. Terug naar een samenleving zoals die ooit geweest is. Wat aan voedsel beschikbaar was werd gedeeld.

In Canada en ook in Finland zijn er proeven gedaan maar slechts voor een bepaalde periode. Mogelijk kunnen we in onze gemeente een proef doen met een bepaalde doelgroep zoals langdurig werklozen. Voorlopig laten we het idee nog niet los.

Rinze Eizema

Rinze Eizema

Rinze Eizema

Wie ben ik? In 1949 ben ik geboren in Sneek en opgegroeid in Bolsward. Na de lagere school MULO en LTS ben ik naar een school in Rotterdam geweest en heb daar de opleiding van procesoperator gevolgd. In 1968 ben ik naar Sumar gegaan en in 1977 toen ik Christien leerde kennen hebben we een

Meer over Rinze Eizema