Door Lutz Jacobi op 4 januari 2014

ALWEER EEN JAAR VOORBIJ………

Hoe snel gaat t jaar, de oudejaarsdag is alweer nabij.. Voor bijna iedereen, ook voor mij, even tijd op een beetje op adem te komen. “Ruimte in het hoofd te maken”. Door uitrusten, sporten, en nog eens terug te kijken op het afgelopen jaar..Een van de politieke hoogtepunten afgelopen jaar was voor mij de Kroningsdag en het vieren van 200 jaar democratie! Want hoe we ook worstelen met elkaar, met zoveel soorten mensen met zoveel wensen en verschillende behoeften,….. democratie betekent nog steeds dat ieders stem wordt gehoord.
Al mijn jaren in de Tweede Kamer, inmiddels ruim zeven jaar, is één van mijn grootste drijfveren om de politiek dichter bij de mensen te brengen. Door veel mensen uit te nodigen in de Tweede Kamer, door heel veel aanwezig te zijn bij allerlei bijeenkomsten in het land. Want ‘de politiek’, dat zijn we met z’n allen, met z’n allen kiezen we de regering en ook de Kamerleden…. die de Regering weer namens alle burgers controleert. Als ik de beelden zie van Syrie en andere landen in grote ellende, dan besef je de grote waarde van onze democratie des temeer.

Afgelopen week kwam “De Staat van Nederland” binnen. Opvallend hierin is dat we voor het eerst in 30 jaar een verslechtering hebben van onze welvaart. En hiertegenover staat een positieve ontwikkeling in ons welzijn.
Uiteraard hierin veel aandacht voor onze economische crisis. Er zijn voorzichtige signalen dat het einde van de wereldcrisis in zicht is.
Inmiddels zijn er in de Bouwsector en de woningmarkt in Nederland voorzichtige optimistische geluiden te horen. Gematigd optimisme dus. Mooi om zo het nieuwe jaar in te gaan. Maar we zijn erg afhankelijk van de ontwikkelingen in de wereldeconomie. Een dip in de economie van China en een begrotingscrisis in Amerika kan ons zo weer in de problemen brengen.

Wens u allen een heel voorspoedig 2014 en goede gezondheid!!

Zie ook :
www.hallofryslan.com
www.lutzjacobi/twitter.com

Lutz Jacobi

Lutz Jacobi

Als volksvertegenwoordiger in het Nationaal Parlement schrijf ik in deze column over van alles en nog wat van het leven op en rond Het Binnenhof.

Meer over Lutz Jacobi