Door Sipke van der Meulen op 27 november 2016

Afscheid Sipke van der Meulen

Na ruim 550 weken lid geweest te zijn van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel, heb ik het stokje over mogen dragen aan mijn opvolger, Saskia van der Werf.

Zoals ik in mijn reactie op de aardige woorden van raadsvoorzitter Wilma Mansveld al gezegd heb, heb ik veel gezien, veel geleerd en veel meegemaakt en daar ben ik dankbaar voor.

En dat allemaal dank zij de PvdA afdeling Tytsjerksteradiel die mij een verkiesbare plaats op de lijst gunde en dankzij ruim 2500 inwoners van onze gemeente die op de PvdA gestemd hebben. Dat gun ik iedereen met belangstelling voor actieve politiek.

Ben ik los van de raad? Nee, nog niet helemaal want ik blijf de fractie nog een tijdje steunen. De klankbordgroep Omgevingsvisie heeft nog een paar leuke bijeenkomsten.

Het zal er binnenkort vast een keer van komen dat de rapportages betreffende het Megahome dossier openbaar komen. Ik ben lid geweest van de onderzoekscommissie, de commissie “geheim”. Van de rechtbank een boete van ruim 900.000 euro wegens te laat leveren van bouwkavels. Dat vroeg om een raadsonderzoek. Later heeft het gerechtshof de boete terug gebracht tot 300.000 euro. Met tot mijn stomme verbazing gebak tot gevolg in het gemeentehuis.

De commissie Megahome, het plaatsvervangend raadsvoorzitterschap, de coalitievorming, de politieke termijnagenda, onze verkiezingsprogramma’s, het plaatsvervangend fractievoorzitterschap, de raadsexcursies, diverse werkgroepen van de raad, de fractievergaderingen, de contacten met burgers en ondernemers (formeel en informeel), je maakt wat mee als fractielid (als je wilt en kunt). En niet in het minst de vele ritjes die Ellen en ik van de Trynwâlden naar Burgum (en elders) gemaakt hebben. Keurig om de beurt rijden en onderweg even politiek en privé doornemen, hoe waardevol!

Mijn toekomstplannen? Ons huis in Oentsjerk verkopen, mijn verzamelingen opruimen, voor 10 jaar verhuizen naar de binnenstad van Leeuwarden, blijven werken aan de verkeersveiligheid in Fryslân en wie weet duik ik wel weer ergens (politiek) op.

Voor iedereen: Bedankt en het ga jullie goed!

Sipke van der Meulen

Sipke van der Meulen

Sipke van der Meulen

Wat houdt me bezig In de fractie zie ik mij als een generalist. Ik lees en zie veel en denk aan veel onderwerpen een bijdrage te kunnen leveren. Natuurlijk heb ik specifieke interesses. Daarbij laat ik mij behoorlijk inspireren door denkbeelden over een leefgemeenschap zoals die zich in de Trynwâlden ontwikkelt. Dat is ook de

Meer over Sipke van der Meulen