5 april 2016

Werkbezoek PvdA Kamer- Staten- en Raadsleden

0a4c86aa-80d7-48a8-adc3-687639edc4d7De oude melkfabriek in Garyp is door de timmermansbedrijf De Timmermanstjoender opgeknapt en verbouwd tot onderdak voor zes appartementen, de huisartsenpraktijk, de kinderopvang en peuterspeelzaal en een deel gebruikt het timmerbedrijf zelf.

Op 18 maart kwamen Kamerleden Lutz Jacobi, Jacques Monasch, Statenleden Remco van Maurik, Marja van der Meer, Douwe Hoogland, Waterschapsbestuurder Henni van Asten en verschillende raadsleden en bestuursleden van de afdelingen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hier een kijkje nemen.

Na een bezoek aan De Kruidhof in Buitenpost ’s morgens kregen we hier uitleg van Willem Raap van Dorpsbelang over de ontwikkelingen in Garyp. Een dorp waar bij de aanleg van de Centrale As een rondweg is aangelegd, waardoor er met het project Kansen in Kernen een andere inrichting mogelijk werd. In samenwerking hebben de gemeente, projectbureau Centrale As, Dorpsbelang, ondernemers en omwonenden een plan opgesteld, waar met verschillende belangen rekening is gehouden. We hebben met eigen ogen gezien hoe mooi het gaat worden.

Gjalt Benedictus van Zonnepark Garyp praatte ons bij over de vorderingen van dit zonnepanelenpark, wat aangelegd gaat worden op de voormalige vuilnisbelt net buiten Garyp. Op dit moment wordt geprobeerd de kabels voor de opgewekte stroom op een betaalbare wijze aangesloten te krijgen op het netwerk van Liander.

Aansluitend heeft Johan Timmermans ons laten zien hoe hij kansen ziet in historische gebouwen zoals de melkfabriek en een oude boerderij, die omgebouwd wordt tot meerdere woningen. Met behoud van oude elementen wordt zo een prachtig gebouw behouden en met veel plezier hergebruikt. Hij geeft hierbij aan dat de provinciale subsidie voor herbestemming van cultuurhistorische gebouwen, die hij kreeg bij de melkfabriek, er voor heeft gezorgd dat er materialen gebruikt konden worden die bijdragen aan het behoud van de vroegere elementen in zo’n gebouw. Met als voorbeeld de metalen kozijnen in de melkfabriek. Zij geven het gebouw de oude, oorspronkelijke uitstraling van voorheen, maar zijn zeker niet de goedkoopste oplossing!

Al met al een leerzaam en inspirerend bezoek!