Kandidatenlijst

De afdelingsvergadering van de Partij van de Arbeid Tytsjerksteradiel heeft op dinsdag 21 november 2017 de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld.
Deze lijst ziet er als volgt uit:

1. Ellen Bruins Slot-Janmaat (51) – Gytsjerk | wethouder gemeente Tytsjerksteradiel | voorzitter ouderraad CSG Comenius

2. Menno Steenland (44) – Burgum | Bureau Steenland juristen & adviseurs | bedrijfsjurist Elkien | plv. voorzitter Oranje Ferbynt

3. Saskia van der Werf-Bieleveld (52) – Oentsjerk | raadslid | anesthesie assistent MCL

4. Peter van de Hoef (66) – Burgum | voorzitter Stichting BurgumMobyl | voorzitter ledenraad Rabobank Drachten Friesland Oost

5. Sofie Kleinhuis (59) – Earnewâld | casemanager stichting Wij Groningen | voorzitter museum It Kokelhûs Earnewâld 

6. Luit van Dam (76) – Burgum | voorzitter adviesraad WMO | voorzitter Stichting Behoud en Exploitatie Muziekinstrumentarium Zorginstellingen | seniorenconsulent onderwijsvakbond AOb

7. Marijke Krijgsman (33) – Hurdegaryp | maatschappelijk werker | kinderwerk en fluitist PKN | secretaris PvdA Tytsjerksteradiel

8. Rinze Eizema (69) – Burgum | raadslid | wijkcoördinator collecte Nierstichting

9. Aleida Agema (48) – Gytsjerk | bestuursassistent ROC Friese Poort

10. Martin Sterenberg (62) – Burgum | bestuurder Idesta zorggroep | bestuurslid PvdA Tytsjerksteradiel

11. Ids Bouis (18) – Burgum | student NHL

12. Klaas Hiemstra (68) – Burgum | voorzitter PvdA Tytsjerksteradiel

13. Sipke van der Meulen (60) – Oentsjerk | raadslid | secretaris Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân

14. Giny Bastiaans – Yedema (72) – Tytsjerk

15. Gerard Hendriksen (65) – Burgum

16. Trudi Dorreboom-Rosenboom (70) – Garyp

17.  Houkje Rijpstra (55) – Gytsjerk | directeur Vereniging Circulair Fryslân