Door Houkje Rijpstra op 9 februari 2014

Dagboek van een lijsttrekker 4: Betaalbare huurwoningen behouden!

9 februari 2014
De woningcorporaties hebben het moeilijk, dat is bekend. Wanbestuur bij enkele corporaties met miljoenenverliezen als gevolg, hebben consequenties voor alle anderen. Daardoor kan er nauwelijks meer geld gestoken worden in de leefbaarheid van dorpen, een taak van de corporaties waar de samenleving de afgelopen decennia erg van heeft geprofiteerd. Recent voorbeeld is het nieuwe multifunctionele centrum ’t Maskelyn in Hurdegaryp. Dergelijke investeringen zijn nauwelijks nog mogelijk en dat is met name in dorpen een gevoelig verlies.

Alle corporaties worden gedwongen mee te betalen aan verliezen bij collega’s en kijken daarom hoe ze hun eigen vermogen op peil kunnen brengen dan wel houden. Een van de maatregelen is de verkoop van huurwoningen aan bewoners. Tegelijkertijd is er een beweging waarbij de vraag naar huurwoningen, vooral de goedkopere, toeneemt. Waar de stap naar een koopwoning te groot is, kiest men voor huur. Nieuwbouw van goedkope huurwoningen is bij de corporaties, gezien het bovenstaande, geen optie.

Hierwenten OentsjerkIn Tytsjerksteradiel zien we gelukkig dat particulieren in dit gat stappen. In Oentsjerk werden al 8 prachtige twee-onder-een-kap huurwoningen in het plan Kaetsjemuoiwei gebouwd en direct in gebruik genomen en momenteel wordt gebouwd aan 12 huurappartementen, allemaal op voorhand al verhuurd. Ook in Tytsjerk zien we zo’n ontwikkeling. Heel mooi, kunnen we natuurlijk alleen maar blij mee zijn. Maar tegelijkertijd vindt de PvdA dat ook de woningcorporatie, in onze gemeente vooral WoonFriesland, hier een verantwoordelijkheid heeft. We mogen niet uitsluitend afhankelijk worden van particuliere investeerders.

Daarom willen wij dat er een woonakkoord komt met de corporatie(s), in ieder geval met WoonFriesland, waarbij de inzet wordt dat er voldoende betaalbare huurwoningen in onze gemeente blijven. Massale verkoop zorgt er voor dat er veel te lange wachtlijsten ontstaan voor mensen die echt een betaalbare woning op korte termijn nodig hebben. Denk aan starters of mensen die door ontslag of scheiding hun inkomen zien kelderen. Een solide en gedragen woonakkoord wordt de inzet van de PvdA Tytsjerksteradiel op het gebied van volkshuisvesting.

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra

Houkje Rijpstra wie fan april 2006 tot 1 septimber 2017 PvdA-wethâlder by de gemeente Tytsjerksteradiel. Derneist wie se de twadde loko-boargemaster. Yn har portefúlje hie se û.o. Kultuer, Duorsumens en Frysk. Per 1 september 2017 is Houkje Rijpstra benoemd tot algemeen directeur van de Vereniging Circulair Fryslân.

Meer over Houkje Rijpstra